Đại hội lần thứ 4 của Phong trào Dân chủ Thế giới tại Istanbul


2006.04.07

Ỷ Lan, đặc phái viên đài RFA

Đại hội lần thứ 4 của Phong trào Dân chủ Thế giới vừa kết thúc tại Istanbul sau 4 ngày họp. Có mặt tại chỗ Ỷ Lan gửi về bài tường trình như sau. Suốt 3 ngày ròng thông qua 3 khoáng đại và 3 cuộc thảo luận, trên 600 đại biểu phong trào thế giới từ 125 quốc gia khắp 5 châu về tham dự đại hội lần thứ 4 tổ chức tại Istanbul, đã chia nhau thảo luận và vạch ra đường hướng chiến lược cho tiến trình dân chủ hoá toàn cầu.

Những vấn đề nóng bỏng đưa ra thảo luận và nghiên cứu gồm có: vai trò người phụ nữ, vai trò giới trẻ, vai trò Hồi giáo, vai trò các tổ chức phi chính phủ trong tiến trình dân chủ, vai trò và trách vụ của truyền thông, xây dựng đảng phái trong các xã hội dân chủ, hợp tác đa đảng, giáo dục dân chủ tại học đường, vận động cho một tổ hợp dân chủ tại Liên Hiệp Quốc, kết hợp các dân biểu toàn thế giới cho dân chủ, xây dựng mối liên hệ, giữa các đảng chính trị, xã hội, và công nhân, chuyển hoá các xã hội đóng kín hay thất bại chính trị sang thể chế dân chủ v.v.. thật là phong phú trên mọi lĩnh vực đời sống và loài người không sao kể hết.

Hiển nhiên đại hội còn nghiên cứu đường hướng hoạt động dân chủ tại Á Châu, Nam Mỹ, Trung Đông, Bắc Phi, Trung Âu và Đông Âu v.v.. Cuộc dạ yến tối ngày 5-4 là lễ bế mạc đại hội mà cũng là lễ vinh danh long trọng các cá nhân và phong trào dân chủ dũng cảm trong thế giới. Mở đầu là cuộc vinh danh 2 nhà dân chủ dũng cảm Việt Nam: Hoà thượng Thích Quảng Độ và Giáo sư Hoàng Minh Chính.

(Xin theo dõi toàn bộ bài tường trình trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.