Các nhà tranh đấu trong nước phát hành bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận


2006.04.13
TudoNgonLuan200.jpg
Trang nhất của báo bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận. >> Xem hình lớn hơn

Số ra mắt của bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận vừa xuất hiện trên mạng Internet. Tờ báo có tiêu đề là “tiếng nói của người dân Việt Nam đòi quyền tự do thông tin ngôn luận” ghi rõ tổng biên tập là Linh mục Chân Tín, và số ra mắt đề ngày 15 tháng tư năm 2006.

Tờ báo dày 27 trang. Trang đầu ghi lại điều 19 hai công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, được Liên Hiệp quốc biểu quyết năm 1966 và Việt Nam xin tham gia năm 1982. Điều này khẳng định rằng “Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến dưới mọi hình thức”.

Cũng trên trang nhất, là bài viết mang tên “Đôi lời cùng bạn đọc”, dưới ký tên tổng biên tập, Linh mục Tephano Chân Tín. Bài viết nói, “hoài bão của tờ báo là góp phần tháo gỡ guồng máy độc tài và khai thông con đường tự do dân chủ cho đất nứơc.” và “xin đón nhận mọi hợp tác hỗ trợ cùng chung mục tiêu và đường lối, không nhận đăng tải các bài chủ trương dùng bạo lực để giải quyết vấn đề dân chủ cho Việt Nam, hoặc bút chiến vô bổ hay phê phán khiếm nhã.”

Nội dung số ra mắt bao gồm các bản tuyên ngôn và các lời kêu gọi liên quan đến dân chủ và nhân quyền đựơc phổ biến rộng rãi thời gian gần đây cùng hai bài viết về tự do tôn giáo của các tác giả Trần Phong Vũ và Nguyễn Chính Kết.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.