Nhà ông Hoàng Minh Chính ở Sài Gòn bị tạt axit


2005.11.22

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

HmchinhHouse200c.jpg
Yên xe bị mục hết đường chỉ. Photo courtesy of Thanh Binh

Gây rối trật tự trị an nơi công cộng thì thành tội, nhưng gây rối trật tự an ninh nơi những công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam liệu có thành tội danh và được luật pháp bảo vệ hay không?

Hiện đang là nỗi bức xúc của công dân Hoàng Minh Chính, nhà cách mạng lão thành hiện đang dưỡng bệnh cùng gia đình tại nơi mà nhà nước Việt Nam đã đổi để "đặt tên bác, thành phố Hồ Chí Minh".

Chuyện gì đã xảy ra sau ngày ông bà Hoàng Minh Chính đi chữa bệnh tại Hoa Kỳ trở về, liệu những việc xảy ra liên tiếp trong những ngày qua có phải là mang mầu sắc chính trị như ông Hoàng Minh Chính đã trả lời trong câu chuyện với Việt Hùng của Ðài chúng tôi hay không? mời quí vị theo dõi.

"Sau khi tôi ở Hoa Kỳ về thì bị những sự rắc rối, phải giữ lại ở sân bay Tân Sơn Nhất mất 3 tiếng đồng hồ, tức là 11 giờ đêm ngày hôm 12 cho tới 2 giờ sáng ngày 13.

Sau đó, được 2 hôm thì anh em có tới thăm có nói ở trong nước tình hình tuyên truyền về đả đảo ông Hoàng Minh Chính ở Biên Hoà mà chính quyền đã tổ chức và đi đến chỗ lấy những bài của báo chí ở trung ương và địa phương đọc suốt ngày, từ ở cấp tỉnh cho đến cơ sở. Mỗi ngày đọc như thế từ 2 đến 3 lần, làm cho người dân thấy đây là một phần tử xấu xa, phản động, phá rối.

Bạn nghĩ sao về việc này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Sau đó, đến ngày 19, người ta lại báo cho tôi biết chỉ được phép ở lại TP. HCM 10 hôm thôi, rồi phải trở về Hà Nội. Con gái tôi mới bảo rằng "Ba tôi về đây để tiếp tục hồi phục sức khoẻ. Thế Ba tôi muốn ở bao nhiêu lâu thì ở chứ vì sao chỉ 10 hôm thôi." Nhưng họ bảo: "Không chỉ 10 hôm thôi."

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.