Dân chúng Việt Nam đang phải đóng hàng chục loại thuế, lệ phí


2007.09.21

FarmerRice150.jpg
Nông dân Việt Nam đang phải gánh chịu hàng chục loại thuế, lệ phí. AFP PHOTO

Ủy ban Tài chính Quốc hội cho biết hiện người dân Việt Nam đang gánh chịu tới 28 khoản phí gọi là "tự nguyện" dù không đóng là không xong với quan chức địa phương.

Trong số phí thu được, có rất nhiều khoản lại chưa có kế hoạch sử dụng, chẳng hạn như thủy lợi phí còn dư tổng cộng trên 370 tỷ đồng.

Khảo sát thực tế cho thấy Cục Quản lý Lao động nước ngoài số lệ phí còn dư chưa sử dụng 73 tỷ đồng, Cục Sở hữu Trí tuệ còn dư gần 12 tỷ đồng. Cục Đường bộ sử dụng phí sai quy định 354 tỷ.

Trong quá khứ chính phủ đã chỉ thị bãi bỏ 340 khoản phí và lệ phí trước đây đã ban hành, nhưng nhiều nơi vẫn không bỏ hết, hoặc bỏ rồi nhưng phát minh ra thêm nhiều loại phí mới.

Đặc biệt lần này Ủy ban Tài chính Quốc hội cho biết dân ở vùng sâu, vùng khó phải tự nguyện đóng góp còn cao hơn dân ở các vùng thuận lợi.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.