Phỏng vấn ông Cù Huy Hà Vũ về việc ra ứng cử Bộ trưởng Thông tin- Văn hóa


2006.05.11

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Việc công dân tự đứng ra ứng cử vào chức danh bộ trưởng tại Việt Nam lâu nay chưa hề có; thế nhưng trong tuần qua, một người ngoài Đảng lại đệ đơn đến các cơ quan chức năng ứng cử vào chức danh Bộ trưởng Thông tin- Văn hóa.

CuHuyHaVu150.jpg
Ông Cù Huy Hà Vũ. Photo courtesy VN Express

Đó là ông Cù Huy Hà Vũ, con trai của cố thi sĩ Cù Huy Cận. Ngay sau khi có tin này thì một số viên chức trong Bộ Tư pháp Việt Nam lên tiếng. Gia Minh đã hỏi chuyện ông Cù Huy Hà Vũ về vấn đề đó.

Gia Minh: Sau khi có đơn của ông, và báo chí đề cập thì các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp đã lên tiếng là theo luật Việt Nam thì chức danh bộ trưởng là do thủ tướng chỉ định, vậy qua nghiên cứu luật ông thấy ai đúng, ai sai, và sao ông lại nộp đơn tiến cử mình vào chức vụ bộ trưởng văn hóa?

Ông Cù Huy Hà Vũ: Ông Uông Chu Lưu nói đúng theo luật nhưng có phần không minh bạch. Hiến pháp điều 53 nói công dân có quyền đuợc tham gia quản lý nhà nứớc và xã hội. Đã nói là quyền thì chỉ có thể bác khi bác cơ sở pháp lý và năng lực của người ứng cử. Tôi đang đợi ý kiến của thủ tướng chính phủ.

Gia Minh: Theo ông cần thay đổi thế nào để những người có khả năng và muốn đóng góp có thể ra ứng cử?

Ông Cù Huy Hà Vũ: Đã có hiến pháp từ năm 1992 rồi như vậy đã có luật.

Gia Minh: Khả năng thì phải chứng tỏ qua thực tiễn? Vậy ông có thể cho biết những họat động mà ông đã làm đựợc trong lĩnh vực đấu tranh cho công bằng trong cuộc sống, và cao hơn là công bằng xã hội?

Ông Cù Huy Hà Vũ: Hai năm qua tôi từng đấu tranh chống tham nhũng. Như đề nghị thành lập Viện Công tố chống tham nhũng; rồi có những phát biểu về chống tham nhũng là không thể để chính phủ là nơi có khả năng tham nhũng lại chống tham nhũng thì họ lại trịêt tiêu việc chống tham nhũng.

Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Xin email về Vietweb@rfa.org

Gia Minh: Có ý kiến nói rằng hiện có những thế lực ngầm tại Việt Nam, và nếu họat động đấu tranh vượt mức mà những thế lực đó cho là vô hại thì sẽ bị trừ khử?

Ông Cù Huy Hà Vũ: Qua kinh nghiệm làm việc 27 năm nay thì tôi không thấy có chuỵện đó. Có cấu kết giữa những người trong chính quyền và những nguời làm ăn ngoài xã hội; thì họ tức giận khó chịu vì sự đấu tranh của chúng tôi; nhưng tôi thấy không có sự trừ khử người khác đấu tranh mạnh mẽ vì sự công bằng xã hội.

Gia Minh: Ông tin là cuộc đấu tranh của ông sẽ có hiệu quả?

Ông Cù Huy Hà Vũ: Tôi tin, như vừa qua tại Mễ Trì, huyện Từ Liêm thì chúng tôi viết những bài báo về việc cướp đất của dân, và sau đó ngừơi dân biểu tình thì chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu phải xuống giải quyết. Tôi thấy bằng phuơng pháp quyết liệt và công khai thì đã có hiệu quả.

Gia Minh: Xin cám ơn.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.