Việt Nam hoàn toàn có đủ tri thức và kinh nghiệm để xây dựng một chế độ dân chủ, đa đảng


2006.05.23

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Trong bài viết mới đây gửi đi từ Hà Nội, Luật sư Nguyễn Văn Ðài, thành viên Ðoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, "vào thời điểm này, Việt Nam hoàn toàn có đủ tri thức và kinh nghiệm để xây dựng một chế độ dân chủ, đa đảng..."

NguyenVanDai200.jpg

Do đâu mà luật sư Nguyễn Văn Ðài lại nói như vậy trong cuộc trao đổi với Việt Hùng của Ðài chúng tôi, trước tiên luật sư Ðài đưa ra quan điểm của ông.

Luật sư Nguyễn Văn Ðài: Trong các ý kiến phản đối về vấn đề đa đảng tại Việt Nam họ thường đưa ra lập luận rằng, Việt Nam trình độ dân trí còn thấp, không có đủ điều kiện để xây dựng một chế độ dân chủ đa đảng, việc đa đảng sẽ dẫn đến lộn xộn cho Việt Nam .....

Do vậy trong bài viết này của tôi, tôi đưa ra những lập luận của mình chứng minh từ những thập niên đầu tiên của thế kỷ XX cho đến giai đoạn hiện nay để chứng minh rằng, nhân dân Việt Nam có kinh nghiệm trong quá khứ cũng như trong hiện tại có đủ khả năng để xây dựng chế độ dân chủ đa đảng tại Việt Nam.

Việt Hùng: Liệu rằng Việt Nam có cần thiết phải đa đảng hay không trong khi các nhà lãnh đạo vẫn nói, " đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc Việt Nam đi qua hai cuộc kháng chiến, đời sống đi lên rồi thì đâu có cần thiết phải nghĩ đến chuyện đa đảng ..."

Luật sư Nguyễn Văn Ðài: Vâng, họ nói thì không có sai, đúng là đảng Cộng sản Việt Nam đã có thành tích đưa Việt Nam chiến thắng trong hai cuộc chiến, thế nhưng trong giai đoạn xây dựng kinh tế này đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra không còn khả năng xây dựng đất nước để đuổi kịp các nước trong khu vực đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại tệ nạn tham nhũng cũng như tệ nạn suy thoái đạo đức và lối sống của các tầng lớp cán bộ công chức mà đại đa số họ là tầng lớp đảng viên.

Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Xin email về Vietweb@rfa.org

Do vậy, để phát huy được sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam vào quá trình xây dựng đất nước để cho Việt Nam có thể đuổi kịp các nước trong khu vực thì việc xây dựng một hệ thống chính trị rất là cần thiết, khi đó sẽ phát huy được sức mạnh của cả dân tộc vào quá trình xây dựng đất nước ......

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.