Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội trả lời RFA về vấn nạn tham nhũng tại VN (phần 1)


2006.05.24

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Nói về những lỏng lẻo trong công tác phòng chống tham nhũng với báo chí trong nước, ông Trần Quốc Thuận, Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội cho rằng, "xã hội Việt Nam hiện nay đang phải tự nói dối với nhau mỗi ngày để mà sống, cơ chế đã tạo nên từ đạo đức trở thành mất đạo đức".

VanThanh200.jpg
Cầu Văn Thánh, Sài Gòn, một trong những hậu quả tai hại của nạn tham nhũng rút ruột công trình ở Việt Nam. Photo courtesy Laodong Online.

Dư luận sẽ phải hiểu như thế nào, mời quí vị theo dõi cuộc trao đổi giữa Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Việt Nam là ông Trần Quốc Thuận với phóng viên Việt Hùng của Đài chúng tôi.

Việt Hùng: Thưa ông Trần Quốc Thuận, yếu tố nào mà ông lại cho là đang có những khuyết tật trong hệ thống điều hành nhà nước khiến người Việt phải nói dối với nhau mỗi ngày để sống?

Ông Trần Quốc Thuận: Chúng tôi muốn nói là những chánh sách, những chế độ chi tiêu, lương bổng ở trong Việt Nam không sát với cuộc sống, những chế độ đó làm cho những người muốn sống được thì họ phải tìm cách làm những công việc khác, tìm những nguồn thu nhập khác.

Những nguồn thu nhập khác đó đôi khi không hợp pháp... và mọi người đều nói là "sống đủ", nói đó là không thật đó và chúng tôi đã nói là "nói mà không thật mà cứ nói đi nói lại hoài như thế, đó là một cách nói sẽ làm cho con người không thật", cho nên chúng tôi đòi hỏi những chế độ chính sách, ít nhất là lương bổng phải xây dựng cho sát, đảm bảo cho mỗi người cán bộ công chức đi làm đủ lương đủ để sống, đủ lương để nuôi vợ nuôi con thì mới thật sự lo cho việc chung được.

Vì vậy cho nên tôi nói, "người nào nói yên tâm là nói không thật ... chính những chính sách ấy làm cho người ta nói không thật, nói không thật mãi sẽ trở thành đạo đức mà thứ đạo đức đó là thứ không đạo đức "

Việt Hùng: Vấn đề ông đặt ra, cái nói không thật đó là đạo đức, nhưng mà vấn đề đạo đức đâu có thể nói đó là khuyết tật trong hệ thống điều hành nhà nước?

Ông Trần Quốc Thuận: Tôi chỉ tập trung nói "liều lượng" ở một số cái chế độ trước hết là về chế độ lương bổng đãi ngộ, thế còn tôi không có nói về cái gì khác và ý tứ chúng tôi nói như thế cũng là rõ rồi...

Việt Hùng: Đành rằng chuyện đó là chuyện bên nhà nước, phải chăng chính vì vấn đề nói không thật đâm ra đã tạo một cơ chế như vậy, một hệ thống như vậy kéo dài trong suốt bao nhiêu năm qua, phải chăng là bước cản của Việt Nam?

Ông Trần Quốc Thuận: Đúng ạ, đó là một cái điều mà người ta đòi hỏi phải làm cho nó thật, mọi cái chế độ phải cho nó đúng và như vậy cũng là những điều kiện để Việt Nam hội nhập tốt.

Tham nhũng là một điều đau lòng, mất mát. Và thực tế đó là mồ hôi nước mắt của nhân dân, người dân sẽ phải đổ mồ hôi nước mắt trả nợ vay ODA. Tuy nhiên những mất mát đó không lớn bằng sự băng hoại đạo đức và băng hoại đạo đức đó là cái điều văn hóa Việt Nam rất quan tâm, con người Việt Nam rất quan tâm.

Và những vấn đề khi mà đưa ra phải thực hiện được, phải khả thi, có nghĩa là luật lệ ban hành phải đi vào cuộc sống, những chủ trương khi đưa ra phải được người ta hưởng ứng và làm như thế thì tự nhiên người ta sẽ sống thật.

Còn nếu mà không làm được thì người ta sẽ tìm những sơ hở, mà chính những sơ hở sẽ tạo nên những bất ổn. Đó là cái đòi hỏi thực tế của nhân dân.

Việt Hùng: Với cái nhìn của ông, thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần là đạo đức mà cái đạo đức đó chính là mất đạo đức, rồi ông lại cho là từ yếu tố đó tạo cho người ta chỉ chăm chăm vào hết vụ tham nhũng này đến vụ tham nhũng kia?

Ông Trần Quốc Thuận: Đúng vậy, việc tham nhũng đó là một điều đau lòng, mất mát đó thực tế là mồ hôi nước mắt của nhân dân, hay nói thế nào cũng sẽ đổ mồ hôi nước mắt để trả những nợ như vốn ODA chẳng hạn, nhưng mà cái mất đó không lớn bằng sự băng hoại đạo đức và băng hoại đạo đức đó là cái điều văn hóa Việt Nam rất quan tâm, con người Việt Nam rất quan tâm.

(xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh ở trên)

Việt Hùng: Vừa rồi là lời ông Trần Quốc Thuận, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Việt Nam. Trong một buổi phát thanh tới, ông Trần Quốc Thuận sẽ đưa ra cái nhìn về Luật Phòng Chống Tham nhũng và Luật Tiết kiệm Chống Lãng phí cũng như những lên tiếng về việc cần mở rộng quyền tự do ứng cử và bầu cử, mời quí vị nhớ đón nghe.

Theo dòng câu chuyện:

- Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội trả lời RFA về vấn nạn tham nhũng tại VN (phần 2)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.