Có cần phải sửa đổi Hiến Pháp để cải cách Tư Pháp?


2007-10-24
Share

Trường Văn, phóng viên đài RFA

Kết luận phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam ngày 11 tháng 10 vừa qua, ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội tuyên bố là Quốc hội kỳ này không thảo luận về vấn đề sửa đổi Hiến pháp mà cần chờ Đại hội toàn quốc Đảng Cộng Sản Việt Nam để sửa đổi cương lĩnh, trên cơ sở đó, đặt vấn đề sửa đổi Hiến pháp thì sẽ đáp ứng được nhiều yêu cầu hơn.

Muốn sửa đồi Hiến Pháp, Quốc hội Việt Nam phải chờ đảng CSVN sửa đổi điều lệ trước. AFP PHOTO.

Nhiều ý kiến trái ngược nhau về vấn đề này trong đó có nhu cầu cấp bách là cải cách tư pháp để đáp ứng với thực tiển cuộc sống của người dân cũng như những cam kết trong thời kỳ hội nhập.

Không được đưa vào chương trình nghị sự

Sau đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, việc sửa đổi Hiến pháp không được đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12.

Giáo sư Tạ Văn Tài thuộc trường đại học Harvard Hoa Kỳ có nhận xét về quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua tuyên bố của ông Uông Chu Lưu:

“Nói thế là nói đãi bôi thôi chứ theo như ý kiến của tôi thì cũng có thể họp Đại hội Đảng bất thường để quyết định hoặc là Ủy ban trung ương Đảng có một trăm mấy chục người thôi cũng có thể họp lại để quyết định.”

Gây nhiều tranh cãi

Vấn đề này hiện đang gây ra nhiều tranh cãi trong các đại biểu Quốc hội cũng như ngay cả trong các thành viên của Hội Đồng Lý luận trung ương thuộc Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hiện, cựu chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, hiện là Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương có nhận xét là không sửa đổi Hiến pháp khó cải cách tư pháp.

Ông Hiện nêu lên ví dụ là Nghị quyết 49 định hướng tổ chức lại ngành Tòa án theo mô hình tòa sơ thẩm khu vực. Muốn thế phải sửa đổi Hiến pháp vì Hiến pháp hiện tại qui định Tòa án và Viện Kiểm sát được tổ chức theo địa hạt hành chánh mà điển hình là mỗi quận, huyện có một Tòa án.

Ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cũng phát biểu là đã đến lúc phải thay đổi Hiến pháp để xây dựng một nhà nước pháp quyền.

Trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 cũng nêu rõ là không thể không tính đến việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong các lãnh vực luật hóa cơ cấu chính phủ và cải cách Tư Pháp.

Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng có nhiều việc cần làm trước để cải cách tư pháp như cải cách về vấn đề nhân sư trong khi chờ đợi sửa đổi Hiến pháp:

“Có thể cải tổ được về nhân sự, huấn luyện. Ông nào không học luật, mấy ông chánh án được cất nhắc từ tài xế lái xe lên thì phải bỏ đi và phải có người có khả năng và học luật. Nhiệm kỳ thì không đổi được vì Hiến pháp nói là năm năm. Nhiệm kỳ dài hơn họ có thể họ ráng độc lập hơn.

Cần phải huấn luyện nhân viên và bỏ những người mất tư cách. Điểm thứ hai là Đảng đừng có ra lệnh cho chánh án xử như thế nào. Cái đó thì bảo với nhau được rồi đâu cần phải sửa đổi Hiến pháp.

Giáo sư Hòang Chí Bảo, Ủy viên thư ký thường trực, Hội đồng Lý luận trung ương thuộc Bộ Chính Trị nhận định là “mọi điều chỉnh phải xuất phát từ thực tiễn. Chẳng hạn, nếu cải cách tư pháp, cải cách hành chánh, tổ chức lại bộ máy nhà nước đã cấp bách, đến mức cần sửa Hiến pháp thì không chờ đến cương lĩnh chính trị.”

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang