Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Louis Nguyễn
27/10/2021 01:04

Thưa Mẹ Khúc Minh Thơ. Con là Người Việt Nam. Chỉ có Mẹ Khúc Minh Thơ mới cứu được hàng trăm ngàn sinh linh thoát khỏi gông cùm cộng sản. Cám ơn Mẹ đã hiến dân cho Tổ Quốc Việt Nam.

Xem toàn trang