Giới luật sư Việt Nam thay đổi để đáp ứng với thử thách mới


2006.05.16

Trường Văn, phóng viên đài RFA

Tin tức về Việt Nam kết thúc cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về việc gia nhập WTO đã được giới Luật sư Việt Nam coi như là cơ hội để cải tiến chính bản thân mình cho phù hợp với tình hình mới, với những thử thách mới. Xin mời quý thính giả theo dõi ý kiến của luật sư Nguyễn văn Hậu thành phố Hồ Chí Minh qua cuộc trao đổi với Trường Văn.

NguyenVanHau200.jpg
Luật sư Nguyễn Văn Hậu. Photo courtesy Vietnam Net.

Trường Văn: Việt Nam sắp gia nhập WTO, như vậy các văn phòng luật sư tại Việt Nam phải chuyển hướng như thế nào để thích hợp với vấn đề hội nhập?

Luật sư Nguyễn văn Hậu: Hôm nay Quốc hội Việt Nam bắt đầu họp . Quốc hội sẽ thông qua luật luật sư trong kỳ họp này trong đó có những qui định mới về họat động của luật sư .

Trường Văn: Về phần luật sư, văn phòng của luật sư có tính mở rộng thành một tổ hợp các luật sư để nghiên cứu mọi vấn đề liên hệ đến công pháp quốc tế, luật về tài chánh, bảo hiểm..

Luật sư Nguyễn văn Hậu: Tôi cũng đang dự định sẽ hợp tác với các văn phòng luật sư nước ngòai, nhưng vấn đề này cần phải được luật hoá.

Trường Văn: Như vậy khi có Luật thì luật sư mở rộng sự hợp tác ra, có thể thành lập tổ hợp luật sư bao gồm luật sư trong nước và luật sư ngòai nước.

Luật sư Nguyễn văn Hậu: Chúng tôi sẽ tổ chức những group như phối hợp với hiệp hội luật sư châu Á- Thái Bình Dương ..

Tôi cũng đang dự định sẽ hợp tác với các văn phòng luật sư nước ngòai, nhưng vấn đề này cần phải được luật hoá.

Trường Văn: Luật sư có nghĩ đến sự trao đổi kinh nghiệm với các văn phòng luật sư nước ngòai không?

Luật sư Nguyễn văn Hậu: Dứt khoát là phải có, sự hợp tác sẽ làm cho các giao dịch quốc tế có điểm chung..

Trường Văn: Sau khi có tin Việt Nam kết thúc đàm phán WTO thì luật sư thấy phản ứng của doanh nhân như thế nào?

Luật sư Nguyễn văn Hậu: Rất phấn khởi. Giới Luật sư cũng phấn khởi.

Trường Văn: Luật sư có nghĩ ra những chương trình để khuyến khích các doanh nhân phải nhờ luật sư trong việc giao dịch với nước ngòai.

Luật sư Nguyễn văn Hậu: Các bài học vừa qua như vụ cá basa, ViệtNam airlines.., một số vụ tranh chấp khác nữa và mới đây một doanh nhân Việt Nam bị bắt vì trốn thuế thì các doanh nhân Việt Nam bắt đầu cảnh tỉnh và họ sẽ sử dụng luật sư nhiều hơn nữa.

Trường Văn: Cám ơn luật sư nhiều.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.