Nhận định của ông Lê Hồng Hà về Báo cáo Chính trị Đại hội X (Phần 2)


2006.02.09

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Trình bày những điều góp ý với báo cáo chính trị của Trung ương Đảng, những điều mà người dân và đảng viên trong nước không phải ai ai cũng biết đến, thưa quí thính giả, trong buổi phát thanh trước, đài chúng tôi đã gửi tới quí vị phần đầu cuộc nói chuyện mà ông Lê Hồng Hà, một trong những nhà lý luận thực tiễn hàng đầu tại Việt Nam dành cho Đài Á Châu Tự Do.

PartyLeaders200.jpg
Những nhân vật quan trọng của đảng CSVN. AFP PHOTO

Hôm nay, trong tinh thần xây dựng ông Lê Hồng Hà tiếp tục trình bày những ý kiến, quan điểm từ các xu hướng chính trị gửi đảng Cộng sản Việt Nam, mời quí vị theo dõi, qua cuộc phỏng vấn do Việt Hùng thực hiện.

Ông Lê Hồng Hà: Thế bây giờ đây, muốn đóng góp ý kiến thì là những vấn đề gì, đóng góp tiếp tục về vấn đề nhân sự, về vấn đề nội dung của đường lối.

Về nhân sự, ý kiến của tôi và của một số anh em, kể cả của cái "làn đạn thứ hai, khuynh hướng thứ hai tiến bộ đó...." thì người ta muốn đặt mấy vấn đề về nhân sự, người ta đề nghị rằng:

- Ý kiến thứ nhất, danh sách ứng cử vào Trung ương khóa X, Trung ương cần sớm công bố danh sách ấy cho nhân dân và cán bộ biết. Người ta lấy lập luận thế này, khi bầu cử Quốc Hội thì cũng là công bố trước danh sách rồi nhân dân bầu đại biểu Quốc Hội.

Trung ương đảng là rất quan trọng cho nên họ đề nghị là Trung ương sớm công bố danh sách dự kiến. Sớm công bố để trong cán bộ và nhân dân người ta thấy ông A, ông B còn vấn đề này chưa được, vấn đề kia chưa được, người ta phát hiện sớm.

Bạn nghĩ gì về bản Báo cáo Chính trị Đại Hội X? Xin email về vieweb@rfa.org

- Ý kiến thứ hai, người ta đề nghị danh sách ứng cử để bầu vào Trung ương khóa X, xin đề nghị các ông kiểm kê tài sản một cách nghiêm chỉnh như hiện nay các nghị quyết của đảng và chính phủ cũng đã quyết định rồi. Những người từ cấp nào trở lên thì đã qui định rồi thì xin các ông sớm kê khai tài sản.

- Ý kiến thứ ba, người ta đề nghị phải giữ đúng, nghiêm khắc về vấn đề tuổi. Người ta đề nghị lại với Trung ương đừng 65 tuổi của các ông Bộ chính trị cũ, rồi lại còn du di thêm một tuổi, thêm hai tuổi, thêm ba tuổi.

Do các qui định như thế cho nên các ông 69 - 70 như Phan Diễn, Nguyễn Văn An, Phan Văn Khải, Phạm Văn Trà hay nói chung các ông 69 - 70 là về nghỉ. Nhưng trong ấy có những ông 66 - 67 cứ chấp chỉnh là cứ muốn đòi ở lại. Thế thì bây giờ đây, cán bộ lão thành người ta đề nghị chỉ 64 thôi, không có du di gì cả. Thế phải nói rằng, cái hệ tuổi vừa rồi đã làm rớt đi một loạt đó ....

Việt Hùng: Các ông có nghĩ rằng, những đề nghị của các lão thành cách mạng đưa ra độ tuổi là 64, tức là muốn gạt tiếp một loạt nữa chẳng hạn như...

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện trong phần âm thanh bên trên)

Theo dòng sự kiện

- Nhận định của ông Lê Hồng Hà về Báo cáo Chính trị Đại hội X (Phần 1)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.