Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam


2006.03.11

Thanh Quang, phóng viên đài RFA

UsVietnamTrade200.jpg
Trang web US-Vietnam Trade Council

Trong mấy ngày nay, các nguồn tin từ Việt Nam cho biết nhiều doanh nghiệp quan trọng của Hoa Kỳ muốn tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Thanh Quang điện thọai cho tiến sĩ Đinh Sơn Hùng, chuyên gia kinh tế có cơ sở tại Saigòn, để tìm hiểu về diễn tiến này. Tiến sĩ Đinh Sơn Hùng cho biết như sau.

Thanh Quang: Trước hết xin tiến sĩ cho biết tổng quát về diễn tiến này?

Tiến sĩ Ðinh Sơn Hùng: Hiện nay có đoàn doanh nghiệp của Mỹ muốn đến Việt Nam để đầu tư. Trước hết họ đến TP. HCM, đoàn này là của thành phố San Francisco có quan hệ với TP. HCM trong lĩnh vực này. Họ đến chủ yếu là để tìm kiếm môi trường đầu tư.

Thanh Quang: Theo tiến sĩ được biết thì trong phái đoàn doanh nghiệp của Mỹ những doanh nghiệp nào thuộc công ty nào nổi tiếng?

Tiến sĩ Ðinh Sơn Hùng: Trong đoàn này có chủ tịch Hội đồng Việt Nam Hoa Kỳ. Các công ty thì nhiều lắm, có tới 25 công ty, tôi không nhớ hết tên các công ty như thế nào.

Thanh Quang: Theo tiến sĩ thì môi trường đầu tư tại Việt Nam hiện có thay đổi, được cải thiện cụ thể như thế nào để thu hút được nguồn đầu tư nước ngoài?

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.