Thư Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ gửi anh Ðỗ Nam Hải


2007.05.30

LetterToDoNamHai200.jpg
Xem thư Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ gửi anh Ðỗ Nam Hải bằng tiếng Anh (pdf file)

Buổi gặp gỡ với Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush ở Nhà Trắng ngay hôm qua đã thiếu mất một người. Người vắng mặt là Anh Ðỗ Nam Hải, thành viên nồng cốt của Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam.

Ban Việt Ngữ chúng tôi xin phổ biến phóng ảnh lá thư của Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ gửi cho Anh Ðỗ Nam Hải. Thư đề ngày 25 tháng Năm mang chữ ký của ông Elliott Abrams, Phụ Tá Tổng Thống Hoa Kỳ kiêm Phụ Tá Cố Vấn An Ninh Quốc Gia viết như sau:

HỘI ĐỒNG AN NINH QUỐC GIA

Washington, D.C. 20504

Ngày 25 tháng Năm, 2007

Thưa ông Đỗ Nam Hải,

Tôi viết thư này để xác nhận việc mời ông tham dự phiên họp với Tổng Thống George W. Bush vào ngày 29 tháng Năm, 2007, nhằm thảo luận về tiến trình cải tổ dân chủ cho Việt Nam.

Chúng tôi chắc rằng ông có thể cung cấp cho Tổng Thống những hiểu biết có giá trị về vấn đề này. Ðặc biệt chúng tôi muốn nghe nhiều hơn về những nỗ lực mang lại sự đổi mới dân chủ một cách ôn hòa ở Việt Nam.

PhuongNam150.jpg
Phương Nam - Ðỗ Nam Hải.

Chúng tôi ca ngợi những hành động dũng cảm mà ông đã làm, cùng với những ủng hộ viên của Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam.

Như Tổng Thống Bush đã nhấn mạnh trong bài Diễn Văn Nhậm Chức Lần Thứ Nhì vào ngày 20 tháng Giêng năm 2005, là “tất cả những ai đang sống dưới thể chế độc tài và tuyệt vọng có thể hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước sự đàn áp, hay tha thứ cho những kẻ áp bức các bạn. Khi các bạn đứng lên tranh đấu cho tự do, chúng tôi sẽ đứng chung cùng các bạn”.

Trong tinh thần đó, chúng tôi muốn ông hiểu rằng chúng tôi hậu thuẫn cho người dân Việt Nam, những người đang tìm cách phát huy tự do tại đất nước cao quý của họ.

Trong cùng bài diễn văn này, Tổng Thống cũng khẳng định rằng “những người lãnh đạo các chính phủ quen thói kiểm soát cần hiểu là để phục vụ nhân dân, họ phải học cách tín nhiệm người dân. Hãy bắt đầu con đường tiến bộ và công lý, và Hoa Kỳ sẽ sánh bước cùng với họ.”

Trân trọng,

Elliott Abrams Phụ Tá Tổng Thống Hoa Kỳ kiêm Phụ Tá Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Ðặc Trách Chiến Lược Toàn Cầu

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.