Ông Nguyễn Khắc Toàn nói về bản Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X


2006.02.17

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Về điều 4 bản Hiến Pháp, minh định quyền độc tôn lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam, nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, để tự đảng thay đổi nếu không có những sức ép của mọi tầng lớp trong xã hội cũng như những yếu tố tác động từ bên ngoài thì không bao giờ đảng chịu thay đổi.

NguyenKhacToan150.jpg
Ông Nguyễn Khắc Toàn.

Do đâu mà người tù lương tâm Nguyễn Khắc Toàn lại nói như vậy, trong câu chuyện với Việt Hùng khi bàn về bản Dự thảo báo cáo chính trị Ðại Hội X, ông Nguyễn Khắc Toàn đưa ra cái nhìn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn: Trong 20 năm qua, đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo công cuộc đổi mới này đã có một số thành tựu, tôi nói ví dụ như Việt Nam đã làm được một số thành tích nhất định trong việc "xóa đói giảm nghèo" được cộng đồng quốc tế đánh giá và ghi nhận.

Về đời sống của một bộ phận nhân dân ở nông thôn cũng như thành thị có một số cải thiện. Về báo chí đã mạnh dạn đăng một số ý kiến, thí dụ như tờ Tuổi Trẻ, tờ Thanh Niên, tờ Lao Ðộng đã dám đăng lên những ý kiến của chính những công dân ở trong nước phê phán cơ chế hiện nay, phê phán quản lý yếu kém của đảng và nhà nước hiện nay thì đấy là những điều mà tôi cho là có "cởi nới".

Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Xin email về Vietweb@rfa.org

Thế rồi người dân ở trong nước cũng đã mạnh dạn nói lên những chính kiến của mình, tuy nhiên, tôi rất buồn, những tiến bộ đó còn rất nhỏ, rất khiêm tốn, chưa ngang tầm với những yêu cầu của công cuộc đổi mới và phát triển hiện nay.

Báo thì đăng tràn giang đại hải, hàng vạn từ ngữ như thế, nhưng mà tôi chưa thấy có một thay đổi nào lớn cả, mà cái đột phá quan trọng nhất có đổi mới Chính trị thì mới đổi mới tốt Kinh tế.

Vấn đề gỡ rối là ở đâu? là cuộc cải cách hiện nay là do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo vẫn còn mang tính chất nửa vời và đối phó, chưa phải thực tâm, chưa phải thực sự, chưa phải toàn diện, phải nói thực với nhau là như thế.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.