Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Chủ tịch quốc hội


2007.07.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

NguyenPhuTrong150.jpg
Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 12. AFP PHOTO

Trong phiên họp hôm nay tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khóa 12, với trên 97% số phiếu bầu.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội khóa mới, ông Nguyễn Phú Trọng, 63 tuổi, tuyên bố sẽ kiên quyết chống nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch Quốc hội tái đắc cử cũng đặt vấn đề hiện đại hóa đất nước, thực hiện công bằng xã hội, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Dịp này Quốc hội Việt Nam cũng bầu 4 Phó chủ tịch gồm các ông Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn và bà Tòng Thị Phóng.

Cuối phiên họp, ông Nguyễn Phú Trọng đã đọc tờ trình giới thiệu và đề cử ông Nguyễn Minh Triết để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.