Tờ Tự do Ngôn luận vẫn được tiếp tục xuất bản mặc dầu bị ngăn cấm

2006-06-02
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Tại Việt Nam, hoạt động báo chí tư nhân tự do vẫn chưa được chính quyền Hà Nội cho phép. Tuy nhiên, từ ngày 15 tháng Tư vừa qua, một nhóm các nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam đã căn cứ vào Hiến pháp và quyền căn bản của con người đã cho ra đời bán nguyệt san mang tên 'Tự Do Ngôn luận'. Sau một thời gian tình hình hoạt động của tờ báo in tư nhân độc lập này ra sao?

TudoNgonLuan200.jpg
Trang web Tự Do Thông Tin Ngôn Luận Việt Nam

Gia Minh hỏi chuyện chủ nhiệm của Tờ bán Nguyệt san 'Tự do Ngôn luận' là linh mục Chân Tín tại Sài Gòn, về thông tin liên quan. Trước hết ông cho biết: “Đến giờ ra số 3 rồi, cứ vào ngày 1 và 15 đều ra.”

Gia Minh: Việc phát hành ra sao?

Linh mục Chân Tín: Tốt lắm, nhưng nhà nước chặn đầu chặn đuôi. Internet thì người ta có thể bắt được; nhưng báo giấy thì khó lắm. Thực ra báo này dựa vào thực tế nhân quyền mà nhà nước đã ký. Ngay cả hiến pháp của người cộng sản cũng có nhưng họ không thi hành. Họ chỉ kiếm cách chận, họ muốn chặn đường dây để in.

Gia Minh: Công tác phát hành có như mong muốn không và đưa đến xa nhất là đâu?

Linh mục Chân Tín: Ở Huế làm ở Huế, trong Nam ra trong Nam và photocopy ra. Ra khỏang vài ba trăm bản.

Gia Minh: Tên linh mục là chủ nhiệm được nêu rõ vậy thì cơ quan chức năng có đến làm việc với linh mục chưa?

Bạn nghĩ gì về việc này? Xin email về Vietweb@rfa.org

Linh mục Chân Tín: Họ không làm gì được tôi vì việc làm của chúng tôi theo đúng hiến pháp.

Gia Minh: Độc giả có liên lạc gì với linh mục?

Linh mục Chân Tín: Họ gặp nhiều, điện thoại và bảy tỏ vui mừng vì có một tờ báo nói rõ về tự do ngôn luận. Tuy nhiên nhà nước thì theo dõi để chặn đứng, công an có đến làm việc với các đấng bề trên của tôi bảo chặn tôi lại. Nhưng nay họ không thể bắt bỏ tù chúng tôi vì không có lợi.

Gia Minh: Ngòai linh mục và hai linh mục tại Huế thì trong ban biên tập còn có ai?

Linh mục Chân Tín: Có nhiều người thấy vấn đề quan trọng nên ủng hộ hết mình và viết bài về. Nhiều người muốn viết bài lắm.

Gia Minh: Vấn đề nội dung thì linh mục thấy cần phải bổ sung những gì nữa?

Linh mục Chân Tín: Những người ủng hộ phong trào dân chủ đều thấy rằng trước hết phải có tự do ngôn luận. Tôi cũng khuyến khích để phong trào càng phát triển, đấu tranh cho một chế độ đa nguyên đa đảng.

Về nội dung thì phải từ từ thôi chứ không thể tham vọng được. Một mình thì không thể làm được và cần sự đóng góp của nhiều nơi.

Gia Minh: Xin cám ơn linh mục.

Ngay sau khi chúng tôi phỏng vấn Linh mục Chân Tín, thì số 4 của bán Nguyệt san 'Tự Do Ngôn Luận' đã xuất hiện trên mạng Internet, theo địa chỉ www.tdngonluan.com.

Những bài liên quan

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang