Nghệ thuật Ca trù (tiếp theo)


2006.06.11

Thy Nga, phóng viên đài RFA

CatruTraditional200.jpg
Photo courtesy Nguoivienxu

Hôm nay, Giáo sư lên đường đi Hà Nội để tham gia hội thảo nhóm vào các ngày 20 và 21 tới đây. Xin Giáo sư cho biết mục tiêu cuộc họp.

- Những người này chắc thông hiểu nhạc dân tộc Việt Nam lắm, đặc biệt là về Ca trù, phải không ạ.

“Hồng hồng Tuyết tuyết” do Quách thị Hồ ca … - Kỹ thuật ca và đàn môn này nghe đặc biệt quá! phải như thế nào, thưa Giáo sư?

Bài Ca trù trong phim “Mê thảo” …

Quý vị đang nghe khúc nhạc “Becoming a geisha” trong phim “Memoirs of a geisha” …

- Xem phim đó thì thấy là để trở nên một geisha, phải tập luyện …

Bài Ca trù trong “Mê thảo” …

“Thế sự thăng trầm” Quách thị Hồ ca …

“Hồng hồng Tuyết tuyết” …

Theo dòng câu chuyện

- Nghệ thuật ca trù

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.