Việt Nam có thể tổ chức thi tuyển lãnh đạo


2007.04.21

Theo tin của Tiền Phong Online số ra ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao cho Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, sọan thảo trình chính phủ ban hành 14 văn bản qui phạm pháp luật về cán bộ.

Ngoài ra, ông Dũng cũng yêu cầu lập đề án thí điểm tổ chức thi tuyển một số chức vụ lãnh đạo và quản lý trong một số cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.

Tại trung ương, các chức vụ được đề nghị thi tuyển là ở cấp vụ và tương đương thuộc Bộ hay cơ quan ngang Bộ. Ở địa phương là cấp phòng thuộc Ủy Ban Nhân Dân huyện và cấp sở thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

Đây là một nét rất mới nhằm thu dụng người có tài năng, kiến thức thật sự để ra làm việc, dù chỉ là mới ở cấp Vụ và Sở trở xuống. Trước nay, các chức này do bộ phận tổ chức của Ðảng nghiên cứu và quyết định.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.