Thông điệp Phật Ðản 2549 của Ðức Ðệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang


2005.05.22

Nguyễn An, phóng viên đài RFA

Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất. Photo courtesy of quangduc.com

Viện Tăng thống và Viện Hóa đạo Giáo hội Phật Giáo Thống Nhất từ trong nước đã gửi đến Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris bản Thông Ðiệp Phật Ðản 2549 của Ðức Ðệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang và đạo từ Phật Ðản của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo để phổ biến.

Nguyễn An hỏi Giám đốc Phòng thông tin Phật giáo Quốc tế là ông Võ Văn Ái về hai văn bản đó.

Nguyễn An: Kính chào ông Võ Văn Ái.

Võ Văn Ái: Kính chào quý đài và quý vị thính giả Việt Nam.

Nguyễn An: Thưa ông, theo chúng tôi được biết vừa rồi Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang có phổ biến thông điệp Phật Ðản năm 2549 của Ngài đến đồng bào trong và ngoài nước.

Với tư cách là Giám đốc Phòng thông tin Phật giáo Quốc tế xin ông cho biết đồng bào ở hải ngoại đã tiếp nhận bức thông điệp này như thế nào?

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.