Ðại hội 10 đảng CSVN qua nhận xét của hai cựu chiến binh ở trong nước


2006.04.27

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Thấy gì qua Ðại hội X đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi dư luận xã hội đòi hỏi phải có những thay đổi, liệu đã đến lúc một số đảng phái chính trị tại Việt Nam xuất hiện hay chưa, đó là những vấn đề sẽ được ra trong cuộc Hội luận chính trị do Việt Hùng điều hợp với sự tham dự của cựu chiến binh trẻ Lê Trí Tuệ từ thành phố Hồ Chí Minh và ông Phạm Quế Dương cựu đại tá quân đội nhân dân từ Hà Nội. Trước tiên ông Phạm Quế Dương đưa ra cái nhìn.

PhamQueDuong150.jpg
Cựu đại tá Phạm Quế Dương.

Ông Phạm Quế Dương: Phải nói thật là Ðại hội IX thì tôi còn quan tâm lắm nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là năm 2002 chỉ đổi mới về kinh tế nhưng đồng thời không đổi mới về chính trị mà ngược lại lại bắt bớ tù đầy khá nhiều những nhà dân chủ mà những người hoạt động có ý kiến đề nghị với đảng là đổi mới về kinh tế đồng thời phải đổi về chính trị. Do đó những người như Lê Chí Quang đã bị bắt này, thế rồi Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn bị bắt này, Trần Dũng Tiến bị bắt này......

Tôi muốn nhắc lại chuyện cũ để muốn nói là tại sao tôi lại không quan tâm, không quan tâm đến đảng nữa ...... yêu cầu của đất nước muốn phát triển lên là phải dân chủ, công bình, văn minh ...... tức là đổi mới kinh tế phải đi đôi với đổi mới chính trị. Thế mà trong văn bản thì không thấy nói đến đổi với chính trị.

Việt Hùng: Thưa đó là ý kiến của ông Phạm Quế Dương từ Hà Nội, từ Sài Gòn lần đầu tiên lên tiếng trong cuộc Hội luận trên làn sóng của Ðài Á Châu Tự Do, thưa ông Lê Trí Tuệ, cảm tưởng của ông như thế nào về Ðại hội X vừa qua, dạ thưa ông?

Ông Lê Trí Tuệ: Dạ, xin chào anh Việt Hùng và kính thưa quí thính giả, trong buổi hội đàm hôm nay tôi được tham gia góp mặt mặc dù là lần đầu tiên, tôi xin được tự giới thiệu tôi là Lê Trí Tuệ, hội viên Hội cựu chiến binh, sinh hoạt và sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay tôi cũng xin được phát biểu một vài cảm tưởng, Ðại hội đảng toàn quốc lần thứ X vừa kết thúc vào ngày 25-04-2006 thì những người trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa X, về nhân sự chóp bu lãnh đạo thì vẫn là "bình cũ - rượu cũ".

Cái kiểu ứng cử theo kiểu Ban Chấp hành giới thiệu, Ðại hội biểu quyết thực ra là một việc làm phi dân chủ, tôi thấy Ðại hội nao cũng vậ. Ðại hội này nếu mà công tâm thì ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy ông Nguyễn Minh Triết và ông Nguyễn Văn An đều xứng đáng hơn ông Nông Ðức Mạnh trong cương vị Tổng bí thư, tức là đều trội hơn về mọi mặt đó là chưa kể đến nỗi ấm ức và tức tưởi của nhân dân khi được hỏi ý kiến về sự đồng tình với vị trí của ông Mạnh hay không thì nhân dân người ta nói rằng, chưa có bao giờ nhân dân bầu ông Nông Ðức Mạnh làm Tổng bí thư cả.

Ðây rõ ràng là một trò độc diễn, theo tôi thấy đảng vẫn chưa chịu loại bỏ chiếc "vòng kim cô" đó là chủ nghĩa Mác-Lênin, còn muốn áp đặt cho dân tộc còn phải gắn chiếc vòng đó vào đầu, vẫn giữ nguyên điều 4 Hiến pháp, vẫn nhập khẩu ồ ạt mô hình nhân bản kiểu Trung Quốc .

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc hội luận trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.