Hội luận trong-ngoài về Dự thảo Báo cáo Chính trị Ðại hội X (phần 2)


2006.02.13

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

"Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa" và "Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa", đó là hai tiêu chí phát triển đất nước mà đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra trong chỉ hướng 5 năm tới.

PhamQueDuong150.jpg
Nhà báo Phạm Quế Dương, cựu Ðại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Archive Photo

Trong buổi phát thanh trước, chúng tôi đã gửi tới quí vị cuộc Hội luận chính trị trong ngoài nước bàn về vấn đề này với sự tham dự của ông Phạm Quế Dương từ Hà Nội và ông Âu Dương Thệ từ Cộng hòa Liên bang Đức.

Hôm nay, Việt Hùng tiếp tục điều hợp cuộc Hội luận với đề tài: Thấy gì qua bản Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X đảng Cộng sản Việt Nam, kỳ này bàn đến vấn đề "Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa".

(xin theo dõi toàn bộ cuộc hội luận trong phần âm thanh phía trên)

Xin nhắc lại, ông Phạm Quế Dương, nguyên là Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử Quân sự Việt Nam, hiện đang sống tại Hà Nội. Khách mời thứ hai là Tiến sĩ Chính trị học Âu Dương Thệ từ Cộng Hòa Liên Bang Ðức.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.