Cảm tưởng của ông Đặng Văn Việt về bản Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị cho Đại Hội 10


2005.07.06

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

DangVanViet150.jpg
Bìa cuốn sách Người Lính Già Đặng Văn Việt.

Lên tiếng trong cuộc trao đổi với Việt Hùng của Đài chúng tôi về những đóng góp cho Hội Nghị Trung Ương 12 hiện đang diễn ra tại Hà Nội, nhà lão thành cách mạng Đặng Văn Việt nhắn gửi

"Ở trong nước, ông cũng như những người đồng chí hướng sẽ cố gắng hết sức để góp phần vào công cuộc chung, nhưng ở ngoài nước, bà con cũng cần lên tiếng nhiều hơn, mỗi người cần có những đóng góp, như vậy thì đất nước mới tiến lên được ….”.

Cũng cần nói thêm, ông Đặng Văn Việt, năm nay 86 tuổi, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 43, gần 60 tuổi đảng, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ông từng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn chủ lực Cao–Bắc-Lạng, người được dư luận biết đến với cái tên “con hùm xám đường 4”.

Mời quí vị theo dõi cuộc nói chuyện, trước tiên ông cho biết cảm tưởng sau khi đọc Bản Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị cho Đại Hội 10.

Ông nói: "Cảm nghĩ của tôi thì nội dung không thành công. Nói nhiều về thành tích, thành ra khi nghe thì thấy không có sức thuyết phục lắm. Đường lối có đúng với hướng, đúng với quy luật phát triển của xã hội hay không? Cái trọng là chỗ ấy."

Bạn nghĩ gì về nhận xét của ông Đặng Văn Việt? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Việt Hùng: Vâng, thưa ông Đặng Văn Việt trong bản dự thảo báo cáo đó thì vẫn cứ xác định là định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục theo quan điểm tư tưởng Mác Lenin để tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Ở Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào những vấn đề như vậy?

Đặng Văn Việt: Tôi đã đọc hết bản báo cáo rồi và có phát biểu trong bài của tôi. Tôi có nói rằng quan điểm chủ nghĩa Mác qua 30 năm áp dụng ở Việt Nam. Nói chung, trong thời gian chiến tranh đưa ra những quan điểm chống bóc lột, chống chủ nghĩa đế quốc. Theo tôi như vậy cũng đạt được kết quả.

Nhưng từ sau năm 75 cho đến nay tức là 30 năm, có 10 năm ta bị suy thoái rất nguy ngập. Nhưng sau 10 năm từ năm 1986 thì đảng và nhà nước chủ trưong đổi mới. Trong đổi mới này có nhiều thay đổi, ví dụ như là trước đây không công nhận bóc lột, nhưng bây giờ thì công nhận bóc lột, tức là mở rộng các xí nghiệp...

(Xin theo dõi toàn bộ bài nói chuyện trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.