Chiến dịch phê phán những quan điểm khác với Bộ chính trị trước khi Hội nghị 14 diễn ra


2006.04.07

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Việc lấy ý kiến đóng góp cho bản Dự thảo báo cáo chính trị Ðại hội X đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi, một mặt Bộ chính trị đưa ra kêu gọi người dân tham gia đóng góp ý kiến, mặt khác, trước khi Hội nghị 14 diễn ra, với tư cách thường trực Ban bí thư, ngày 15-03 ông Phan Diễn đã ban hành chỉ thị chuẩn bị chiến dịch phê phán những quan điểm khác với ý Bộ chính trị mà khởi điểm từ ngày 27-03 vừa qua được đăng tải trên báo Nhân Dân.

LeHongHa150.jpg
Ông Lê Hồng Hà.

Vậy Hội nghị Trung ương 14 vừa rồi có tổng kết được toàn bộ các ý kiến trong dư luận xã hội hay không, Ban bí thư tổng kết theo chiều hướng nào, vấn đề này có được bàn trong Hội nghị 14 hay không, từ Hà Nội ông Lê Hồng Hà trong câu chuyện với Việt Hùng cho biết:

Ông Lê Hồng Hà: Theo như thông tin tôi biết, họ không thể tổng hợp nổi, họ chỉ có thể làm một kiểu tổng hợp theo quan điểm, theo hướng của họ.

Việt Hùng: Nếu như ông nói là không tổng hợp được thì làm sao các ủy viên Trung ương vừa rồi vào tham dự Hội nghị 14 để có cẩm nang trong tay để mà biết được là sẽ bàn đến vấn đề gì?

Ông Lê Hồng Hà: Không thể tổng hợp nổi là bởi vì nếu tổng hợp một cách chân thực tất cả những ý kiến của người ta đóng góp thì báo cáo chính trị phải đổ, các quan điểm chính của báo cáo chính trị phải bị bác bỏ, vì vậy cho nên họ có cách lược thuật khác để họ giữ ý kiến của họ, để người ta ra vẻ tôn trọng những ý kiến, người ta như thế nhưng mà thực chất từ giữa tháng 3 tức là trước Hội nghị Trung ương ( 5 - 6 ngày) thì Ban bí thư đã ra một chỉ thị để coi như là chuẩn bị một chiến dịch phê phán những quan điểm khác với mình.

Bộ chính trị nói ở ngoài là tiếp thu tối đa, hoan nghênh ý kiến, biết ơn những ý kiến, nhưng thực chất là chuẩn bị chiến dịch phê phán rất mạnh mẽ trên báo Nhân dân từ hôm 27-03 cho đến bây giờ, tức là họ tập trung đả kích những quan điểm này.

Thứ nhất mà đụng đến chủ nghĩa Mác-Lênin, ai nói chạm đến mục tiêu con đường đi đến chủ nghĩa xã hội thì phải phê phán đánh đến cùng, ai mà phê phán sự lãnh đạo của đảng trong 20 năm qua thì phải phê phán đánh đến cùng và qui cho rằng, đây là luận điệu của bọn chống cộng từ mấy chục năm nay mà đến bay giờ nó lợi dụng Ðại hội X này để nó tiếp tục tấn công...

Bạn nghĩ gì về việc này? Xin email về Vietweb@rfa.org

Mà thủ đoạn thì vẫn dùng những thủ đoạn trước đây, tức là bịt miệng người ta lại, tức là không cho đăng ý kiến của người ta và cứ như thế là đánh và chửi, cái kiểu như thế là rất "vô văn hóa" trong vấn đề thảo luận, rất là vô văn minh.....

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.