Việt Nam sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 12 vào tháng 5-2007


2007.01.29

Trong phiên họp tại Hà Nội hôm nay, Ủy ban thường vụ quốc hội loan báo sẽ tiến hành bầu cử quốc hội khóa XII, nhiệm kỳ 2007-2012 vào ngày 20 tháng 5 tới.

Tổng số đại biểu quốc hội được bầu sẽ là 500 người, trong đó có 160 đại biểu thuộc khóa XI được tái cử.

Hội đồng bầu cử đại biểu quốc hội khóa XII gồm có 21 thành viên do chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển.

Ủy ban thường vụ cũng đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 3 và bế mạc vào ngày 10 tháng 4, 2007.

Trong kỳ họp cuối cùng của quốc hội khóa XI, sẽ đánh gía những kết quả đã đạt được hầu nâng cao hiệu qủa hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Dịp này, quốc hội cũng sẽ xem xét và thông qua hai dự án luật nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội và luật tương trợ tư pháp.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.