Thượng tọa Thích Viên Ðịnh cho biết nội dung của bài “Trở Về”


2005.08.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Ỷ Lan, phóng viên đài RFA

ThichVienDinh150.jpg
Thượng tọa Thích Viên Ðịnh.

Lần trước chúng tôi đã phỏng vấn với Thượng tọa Thích Viên Ðịnh, Phó viện trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN về tình hình Ban đại diện giáo hội tỉnh Bình Ðịnh bị công an sách nhiễu và trường hợp Thượng tọa đến làm việc với công an quận Phú Nhuận, Sài Gòn.

Câu chuyện hôm nay, Thượng tọa nói chuyện đến bài viết có nội dung “Trở Về” mà Thượng tọa vừa cho công bố để đánh dấu sự thành lập 3 ban đại diện của giáo hội tại Quảng Nam - Ðà Nẵng, Thừa Thiên Huế, và Bình Ðịnh trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, cùng với những khó khăn, bị đàn áp của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.

Ỷ Lan: Kính chào Thượng tọa Thích Viên Ðịnh, Thượng tọa vừa công bố bài viết “Trở Về” nhắc nhở tính các lịch sử và hợp pháp của GHPGVNTN cũng như những khó khăn bị đàn áp của Giáo Hội. Kính xin Thượng tọa cho biết nội dung của bài viết này?

Thượng tọa Thích Viên Ðịnh: Kính chào cô Ỷ Lan. Tôi viết bài này thật ra để chúc mừng và kính tặng các ban đại diện mới đang thành lập trở lại. Cũng như cung cấp một số tài liệu cho các thành viên của ban đại diện biết tình trạng của giáo hội trong 3 năm nay.

Nhà nước trước đây người ta nói một cách mù mờ rằng Giáo Hội Thống nhất đã xát nhập với Giáo Hội Việt Nam rồi. Họ cứ nói như vậy nhưng không có tài liệu để chư tăng biết rõ, nên có người biết người không.

Bạn nghĩ gì về bài "Trở Về" này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Cho nên bài này, phần quan trọng tức là phần tổ chức trong bản nhận định và những sai lầm của đảng CSVN đối với dân tộc và Phật giáo của HT Quảng Ðộ.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.