Ông Trần Đại Sơn nói về cuộc họp do ông Nông Đức Mạnh chủ trì vừa qua

2005-05-04
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

NongDucManh150.jpg

Như đài chúng tôi đã loan tin, vào thượng tuần đầu tháng 4 vừa qua, một cuộc họp kín giữa Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản Việt Nam do Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh chủ trì với các vị bô lão công thần từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đảng.

Đây là cuộc họp để Trung Ương chuẩn bị cho đại hội 10 vào năm tới, vậy cuộc họp này đóng vai trò gì cho Ðại Hội Ðảng sắp tới, Việt Hùng đã hỏi chuyện nhà lão thành cách mạng Trần Đại Sơn, với 60 năm tham gia đảng để tìm hiểu những kinh nghiệm của ông về những cuộc họp như vậy.

Cũng phải xin cáo lỗi quí thính giả, vì lý do thời tiết nên có thể âm thanh đôi chỗ nghe không rõ, xin cáo lỗi cùng quí vị.

Từ Hà Nội ông Trần Đại Sơn cho biết.

Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang