Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn mở tiếp tân có sự tham dự của đại diện Tôn giáo và các nhà dân chủ Việt Nam


2005.07.05

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

VietnameseDissidents200b.jpg
Các nhà dân chủ trong nước: Luật sư Nguyễn Văn Đại, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Giáo sư Trần Khuê, và Phương Nam. Archive Photo

Kỷ niệm Lễ Ðộc Lập của Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm nay, theo ghi nhận từ Việt Nam, Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở tiệc tiếp tân mừng ngày Lễ cùng với sự hiện diện của nhiều quan khách ngoại giao quốc tế, đại diện chính quyền thành phố và đặc biệt với sự tham dự của đại diện các Tôn Giáo và các nhà dân chủ Việt Nam.

Trong cuộc điện đàm, từ thành phố Hồ Chí Minh, Mục sư Phạm Ðình Nhẫn, đại diện Hội Thánh Tin Lành Tư Gia cho Việt Hùng của Ðài chúng tôi biết như sau:

(Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Vừa rồi là Mục sư Phạm Ðình Nhẫn, đại diện Hội Thánh Tin Lành Tư Gia. Ngoài sự hiện diện của một số nhà lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo tại Việt Nam, sự hiện diện của Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, Giáo sư Trần Khuê và một số các nhà dân chủ khác đã gây được sự chú ý.

Bạn nghĩ gì về sự kiện này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Nhà dân chủ trẻ Phương Nam sau khi tham dự buổi lễ cho chúng tôi biết cảm tưởng như sau:

(Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.