Đại sứ Hoa Kỳ gặp gỡ tín đồ Hội thánh Báp-tít Liên hiệp Bắc Giang


2006.07.12

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

MichaelMarine150.jpg
Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael Marine. Photo courtesy of state.gov

Như Ðài chúng tôi đã loan tin, về vấn đề Tôn giáo thưa quí thính giả, vào hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua, Ðại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội là ông Michael Marine đã về thăm các tin đồ Tin Lành thuộc Hội thánh Báp-tít Liên Hiệp tại tỉnh Bắc Giang cũng như làm việc với các cấp chính quyền.

Nội dung cuộc tiếp xúc với các tín đồ ra sao, nguyên do nào mà ông Ðại sứ Michael Marine lại không gặp các tín đồ tại Nhà Văn Hóa tỉnh Bắc Giang mà lại yêu cầu được đến gặp đại diện của Hội thánh Báp-tít tại nơi họ đăng ký cầu nguyện. Từ Bắc Giang, Mục sư Quản nhiệm Thân Văn Trường đã cho Việt Hùng của Ðài chúng tôi biết như sau:

Mục sư Thân Văn Trường: Dạ thưa, chiều ngày mùng 6 tháng 7 vừa qua ông Ðại sứ Hoa Kỳ có tới thăm Hội thánh chúng tôi, nhưng rất lấy làm tiếc là chính quyền không có mời tôi, mà trong khi đó theo giấy mời tôi được biết là ông Ðại sứ sẽ tới thăm những tín đồ Tin Lành, tôi không hiểu làm sao mà chính quyền họ lại mời những người không phải là tín đồ Tin Lành tới đó....

(xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn phần âm thánh phía trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.