Thư mời luật sư bào chữa của LS Lê Thị Công Nhân bị từ chối gửi ra ngoài


2007.09.03

Việt Hùng, thông tín viên đài RFA

Không được gửi thư mời luật sư bào chữa trong phiên tòa phúc thẩm tới đây chỉ vì đã ký tên “người tù lương tâm Lê Thị Công Nhân”, đó là những diễn tiến trong vụ án của luật sư Lê Thị Công Nhân và luật sư NguyễnVăn Đài.

LeThiCongNhan150.jpg
Nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân. File Photo

Tưởng cần nhắc lại luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân hiện đang thụ án tù 4 - 5 năm chỉ vì đã lên tiếng đấu tranh cho nền dân chủ tại Việt Nam. Nói chuyện với Việt Hùng của Ban Việt Ngữ bà Trần Thị Lệ, thân mẫu của luật sư Công Nhân cho biết về lần thăm nuôi vừa qua.

Bà Trần Thị Lệ: Tôi được gặp con tôi lần thứ ba vào ngày thứ Tư (29-08) vừa qua. Công Nhân bị giam hơn 5 tháng chỉ ở trong phòng thôi, tình hình ở đó con tôi bị nhốt chung với 30 người mà phòng giam thì nhỏ nên cháu bị ghẻ.

Tinh thần của Công Nhân vững vàng lắm, có điều trong lần gặp vừa rồi Công Nhân có vẻ rất bức xúc. Công Nhân nói với tôi rằng đến ngày mùng 6-09 này nếu không có tin gì về phiên tòa xử phúc thẩm thì có lẽ Công Nhân sẽ rút đơn kháng án lại, Công Nhân nói rằng “màn kịch dân chủ đỏ” làm cho Công Nhân chán ngán lắm rồi…

Lý do làm cho con tôi rất bức xúc như vậy là vì con tôi có viết giấy mời thêm luật sư Hà Đăng thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội để bào chữa cho phiên tòa phúc thẩm tới nhưng quản giáo và ban giám thị trại đã không chuyển đi với lý do là trong thư mời con tôi đã không đề hàng chữ nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…”, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai trong nội dung đơn thư con tôi lại dùng chữ “nhà tù” vì vậy họ không chấp nhận.

Việt Hùng: Con gái bà dùng cụm từ “dân chủ đỏ” phải chăng là những điều mà bà đang trình bày với quí thính giả hay sao thưa bà?

Bà Trần Thị Lệ: Con gái tôi thì nói như vậy, còn tôi thì đang trình bày những điều khiến con gái tôi bức xúc và có những suy nghĩ như vậy. Tôi muốn nói thêm, ngoài từ “nhà tù” ra, con gái tôi còn dùng từ “bị qui chụp…” và con tôi còn dùng một từ khi ký tên là “người tù lương tâm Lê Thị Công Nhân”, họ không đồng ý với những từ mà con gái tôi dùng.

Vâng, trong nội dung là thư gửi ra họ không chấp nhận chữ “nhà tù - bị qui chụp” và không chấp nhận cho Công nhân ký tên “người tù lương tâm”. Sau đó con tôi có viết thư đó lần thứ hai có đề hàng chữ “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, nhưng trong thư thứ hai đó con tôi vẫn giữ và dùng những từ “nhà tù - bị qui chụp - tù nhân lương tâm”. Con tôi nói đó là quyền của công dân và việc việc gì là quyền của con tôi, cho nên nói con tôi phải sửa đổi những từ đó thì con tôi không sửa, vì đó là sự thật!

Việt Hùng: Tức là con gái bà trong lá thư mời luật sư Hà Đăng bào chữa cho con gái bà trong phiên tòa phúc thẩm tới đây, lý do mà trại không gửi ra là vì con gái bà không đề hàng chữ “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”?

Bà Trần Thị Lệ: Vâng, trong nội dung là thư gửi ra họ không chấp nhận chữ “nhà tù - bị qui chụp” và không chấp nhận cho Công nhân ký tên “người tù lương tâm”. Sau đó con tôi có viết thư đó lần thứ hai có đề hàng chữ “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, nhưng trong thư thứ hai đó con tôi vẫn giữ và dùng những từ “nhà tù - bị qui chụp - tù nhân lương tâm”. Con tôi nói đó là quyền của công dân và việc việc gì là quyền của con tôi, cho nên nói con tôi phải sửa đổi những từ đó thì con tôi không sửa, vì đó là sự thật!

Việt Hùng: Như vậy phải chăng vì chữ “nhà tù – tù nhân lương tâm” mà đơn thư mời luật sư Hà Đăng bị từ chối gửi ra bên ngoài hay sao?

Bà Trần Thị Lệ: Vâng, đúng như vậy, cho nên sau đó con tôi đã nói chuyện với Ban giám thị trại để dùng lý luận nói chuyện với họ, nhưng họ vẫn cho rằng những lời nói và hành động đó của con tôi là không kỷ luật…và họ còn dọa là sẽ biệt giam con tôi.

Việt Hùng: Nhưng con gái bà có nói cho bà biết khi trại giam họ không cho dùng chữ “nhà tù - người tù lương tâm” thì họ có đề nghị là dùng chữ nào khác hay không thưa bà?

Bà Trần Thị Lệ: Không, họ chỉ có nói thế thôi.

Việt Hùng: Đó là quan điểm từ phỉa con gái bà, thế còn về phỉa gia đình thì…

Bà Trần Thị Lệ: Thực ra tôi thấy con tôi cũng có lý của con tôi, bởi vì đây là giấy mời để mời luật sư Hà Đăng bào chữa cho mình, nếu mà luật sư Hà Đăng đồng ý thì sau đó mới tiến hành làm những thủ tục đơn từ…

Đây không phải là đơn từ gì gửi cho chính phủ hay các cơ quan nhà nước, cho nên tôi nghĩ không có vấn đề gì.

Họ cũng khuyên tôi là không nên trả lời phỏng vấn…, không nên gặp những người nước ngoài…, về sau về tôi mới nghiệm ra rằng, hôm đó họ có biết thông tin là ông M. Orona (đặc tránh về nhân quyền - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ) muốn gặp tôi vào buổi chiều… cho nên họ mời tôi “thẩm vấn” để tôi không có thời gian gặp ông ấy nữa…

Việt Hùng: Nhưng mà trong những văn bản chính thức của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nhất là những bản án đối với những người tù lương tâm hay tù nhân chính trị ở Việt Nam thì bao giờ cũng đề, thí dụ như “án tù 5 năm, hay là bản án tù bao nhiêu năm…” thì chữ “tù” đó có thể hiểu như thế nào nếu không dùng đó là “trại tù”?

Bà Trần Thị Lệ: …khi mà người ta dùng ở tù hay kết án tù bao nhiêu năm…thì người ta vẫn dùng. Ở đây thì họ nói thế thôi…, cho nên tôi nghĩ rằng đó chỉ là một cách nói thôi, thí dụ như trong tiếng Anh dùng là “Prison” thì cũng được phải không ạ?

Việt Hùng: Nếu chỉ là những lá thư mời viết gửi cho nhau thì cũng phải tuân theo thủ tục đề hàng chữ “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” hay sao thưa bà?

Bà Trần Thị Lệ: Tôi cũng vừa mới nói tôi cũng từng làm hành chính trong cơ quan nhà nước, nếu là đơn từ gửi cho nhà nước hay các cơ quan nhà nước thì người ta hay dùng “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, bao giờ họ cũng bắt mình phải viết như thế.

Chứ còn những giấy viết cho nhau, hay những đon vị tư nhân…thì người ta đâu cần phải viết như thế, tôi nghĩ rằng dây là giấy mời của một người đang ở trong trại viết ra để mời luật sư, như anh biết đó, Đoàn Luật sư Hà Nội đâu phải là công chức nhà nước.

Việt Hùng: Cho đến bây giờ, chính thức thì các cấp chính quyền đã thông báo cho con gái bà và gia đình biết về phiên tòa phúc thẩm con gái bà và luật sư Nguyễn Văn Đài hay chưa?

Bà Trần Thị Lệ: Cho đến bây giờ cũng chưa có thông báo nào về ngày xử. Họ có nói với chúng tôi là họ sẽ thông báo cho đương sự và luật sư của đương sự, chứ họ sẽ không báo cho người thân.

Việt Hùng: Cho đến bây giờ cơ quan An ninh có gặp bà hay không?

Bà Trần Thị Lệ: Từ sau khi xét xử con tôi đến giờ thì bên An ninh không mời tôi đi thẩm vấn nữa. Nhưng có một lần hai nhân viên An ninh A 42 có mời tôi nói chuyện chứ không gọi là thẩm vấn nữa.

Họ cũng khuyên tôi là không nên trả lời phỏng vấn…, không nên gặp những người nước ngoài…, về sau về tôi mới nghiệm ra rằng, hôm đó họ có biết thông tin là ông M. Orona (đặc tránh về nhân quyền - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ) muốn gặp tôi vào buổi chiều… cho nên họ mời tôi “thẩm vấn” để tôi không có thời gian gặp ông ấy nữa…

Việt Hùng: Chúng tôi xin thay mặt quí thính giả của đài Á châu Tự do xin cám ơn bà Trần Thị Lệ.

Bà Trần Thị Lệ: Dạ vâng, tôi cũng xin cám ơn.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.