Những áp lực trong dư luận với Bộ chính trị trước khi bước vào Hội nghị Trung ương 14 (phần 1)


2006.03.18

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

LeHongHa150.jpg
Ông Lê Hồng Hà.

Theo thời hạn thì đến ngày 15 tháng 3 vừa qua công tác Tổng kết ý kiến đóng góp cho Dự thảo báo cáo chính trị Ðại hội X đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải hoàn tất trước khi bước vào Hội nghị Trung ương 14, nhưng cho đến nay chưa ghi nhận, mặc dù trong lần Tổng kết này Trung ương Ðảng phải thành lập "Tổ Chuyên Viên lâm thời" gồm 32 người do ông Ngô Văn Dụ, Chánh Văn phòng Trung ương điều hành và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ông Phan Diễn, thường trực Bộ chính trị.

Trong cuộc trao đổi với Việt Hùng, từ Hà Nội ông Lê Hồng Hà, một người có nhiều kinh nghiệm trong chính trường đưa ra cái nhìn sau khi ghi nhận những ý kiến từ trong nước:

Ông Lê Hồng Hà: Tôi thì cũng có điều kiện để theo dõi những ý kiến đóng góp với đảng kể từ Ðại hội IV cho đến sau này, thì đối với phạm vi những tài liệu mà tôi nhận được mà tôi biết thì tôi có một nhận xét chung của tôi là chưa có một Ðại hội nào mà những ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia nhiều như kỳ Ðại hội X này.

Có trên dưới 10 người đã tham gia vào Ủy viên Trung ương các khóa, 30 - 40 bản của các trí thức trong và ngoài đảng ở trong nước, trong đó có những cán bộ nghiên cứu có gốc gác từ Ban nghiên cứu Chính phủ, rồi thì 10 -20 bản của các doanh nhân, đấy là tôi không kể đến hàng mấy chục bản của các anh em trí thức Việt kiều ở ngoài nước góp ý kiến .....

Và qua cái mà tôi nắm được thì tôi thấy có mấy cái rất tốt, một là, những ý kiến người ta tham gia, người ta đề cập đến tất cả những vấn đề quan trọng nhất của đất nước, chứ không có "kỵ húy", không có sợ sệt tham gia vào một vấn đề gì gọi là nhạy cảm, người ta đều tham gia hết và người ta tham gia với tinh thần xây dựng.

Bạn nghĩ gì về việc này? Xin email về vietweb@rfa.org

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Vừa rồi là phần đầu cuộc trao đổi của Việt Hùng với ông Lê Hồng Hà từ Việt Nam. Trong một buổi phát thanh tới ông Lê Hồng Hà sẽ trở lại trình bày về những áp lực trong dư luận với Bộ chính trị và Trung ương đảng trước khi bước vào Hội nghị Trung ương 14, mời quí vị nhớ đón nghe.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.