Những diễn tiến đáng chú ý tại Đại hội Thi đua Yêu nước kỳ 7 của đảng CSVN (II)


2005.10.08

Việt Long, phóng viên đài RFA

VnTopLeaders200.jpg
Những nhân vật đầy quyền lực của đảng CSVN. AFP PHOTO

Đại hội thi đua yêu nước tổ chức tại Hà Nội từ thứ ba đến thứ năm vừa qua cho thấy đảng Cộng Sản Việt Nam đang chú trọng và muốn chứng tỏ vẫn có đoàn kết nội bộ, và đó chính là vấn đề lớn của đảng ngày nay.

Trong bài phỏng vấn về đề tài và nội dung vừa nói với một chuyên viên kinh tế đang làm việc ở Việt Nam, và là người am tuờng thời cuộc trong nước, câu hỏi của Việt-Long là đại hội thi đua ấy có gì liên quan đến đại hội đảng sang năm, nhất là vấn đề nhân sự sẽ được quyết định trong đại hội 10 đó, ông Hoàng Thanh Phong trả lời:

“Chúng ta cần phải thấy rằng các sự kiện chính trị lớn ở Việt Nam đều là do đảng CSVN tổ chức, cho nên nó không nằm ngoài tiến trình chính trị của đất nước và đại hội thi đua này cũng là một phần quá trình chính trị chuẩn bị cho đại hội đảng đó.

Ta có thể thấy rõ ngay trong ngày khai mạc thì bên cạnh bộ tứ đầy quyền lực gồm có ông Nông Ðức Mạnh, Trần Ðức Lương, Phan Văn Khải, và Nguyễn Văn An, thì sự xuất hiện của ông Phan Diễn là rất đáng chú ý trong khi lại không có mặt ông Nguyễn Minh Triết, một người được nhiều người hy vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong thời kỳ 206-2010”

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện trong phần âm thanh bên trên)

Bài trước đây:

- Những diễn tiến đáng chú ý tại Đại hội Thi đua Yêu nước kỳ 7 của đảng CSVN (I)
Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.