Đảng CSVN nhóm họp Hội nghị Trung ương 5 vào đầu tháng Bảy


2007.06.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Tin tức từ Hà Nội mà ban Việt ngữ vừa nhận được cho biết Hội nghị Trung ương 5 của đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 14 tháng Bảy sắp tới.

Theo dự trù thì nghị trình lần này sẽ là các vấn đề nhân sự cho 5 năm tới, trong đó có việc sắp xếp lại thành phần chính phủ và thu gọn các bộ.

Trong thời gian gần đây, trong và ngoài nước đã có những thông tin nói về việc Việt Nam sẽ thu gọn từ 22 bộ xuống còn khoảng phân nửa mà thôi. Trong đó sẽ có việc sát nhập một số bộ ngành để tránh tình trạng trồng tréo, phân nhiệm không rõ rệt.

Gần nhất là tin nói bộ Thương mại và bộ Công nghiệp sẽ được nhập chung thành một bộ duy nhất cho hoạt động hữu hiệu hơn. Đó cũng là mô hình cho một số bộ ngành khác.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang