Việt Nam sẽ đổi mới toàn diện nền giáo dục Đại học trong giai đoạn 2006-2020


2005.11.07

Thanh Quang, phóng viên đài RFA

Trong nỗ lực cải tổ giáo dục, chính phủ Việt Nam vừa thông qua một nghị quyết đổi mới toàn diện nền giáo dục Đại học nước nhà trong giai đoạn 2006-2020. Thanh Quang liên lạc với hai giảng sư đại học – một ở Saigòn và một ở Miền Tây – để tìm hiểu về kế hoạch cải tổ giáo dục này.

student200.jpg
Trong nỗ lực cải tổ giáo dục, Việt Nam vừa thông qua một nghị quyết đổi mới toàn diện nền giáo dục Đại học nước nhà trong giai đoạn 2006-2020. AFP PHOTO

Trước hết, giảng sư ở Miền Tây cho biết: "Một trong những dự tính là vấn đề tư thục hóa và xã hội hóa tính chất giáo dục, tức là trường công với trường tư sau này sẽ mở rộng nhiều hơn. Dự định thứ hai là sẽ cải tiến việc thi cử, nghiên về phương pháp trắc nghiệm.

Ngoại ngữ sẽ được áp dụng trước, sau đó là tất cả các môn kia. Trong vòng năm 2006, môn tóan, với một môn nữa, được thi trắc nghiệm. Tới năm 2010, phương pháp này sẽ áp dụng cho toàn bộ các môn. Kế đến có thể là sách giáo khoa. Sách giáo khoa sau này sẽ có mở rộng."

Một giảng sư ở Sài gòn cho biết thêm về kế hoạch đổi mới toàn diện nền giáo dục đại học Việt Nam.

Giảng sư Saigòn: Tổng quan thì tôi thấy đổi mới là vấn đề sắp xếp lại chương trình khung – tức chương trình đào tạo – của bậc đại học, cao đẳng. Đó là một đổi mới. Thứ hai là chuyển dần đào tạo sang hình thức tín chỉ.

Nhưng đó là cái hướng thôi. Một số trường làm được còn một số trường thì chưa. Nhưng mà đổi mới nhất là chương trình đào tạo, tức là đơn giản, rút gọn, đưa những kiến thức mới vào. Còn một số trường thì được phép nhập khẩu các chương trình của nước ngoài, về một số môn học.

Thanh Quang: Thưa giáo sư, như vậy, các giảng viên đại học có đổi thay như thế nào không?

Giảng sư Saigòn: Họ phải có học hàm, học vị, phải có ngoại ngữ để tiếp nhận những kiến thức mới, để mà giảng. Tức là khác với trước. Thứ hai là phương pháp giảng, theo tôi nghĩ thì nó cũng phải khác đi.

Trong thời bao cấp trước đây thì nền giáo dục đại học Việt Nam chỉ hướng về các nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng bây giờ mình hội nhập toàn bộ các lãnh vực thì giáo dục cũng phải hội nhập để đáp ứng thôi. Tức ngoài những môn học có tính chất định hướng về mặt xã hội, thì có những môn về kỹ thuật phải liên thông thôi.

Thanh Quang: Thưa khác như thế nào?

Giảng sư Saigòn:

Thanh Quang: Giáo sư vừa trình bài phải có học hàm, học vị thì bằng tối thiểu…

Giảng sư Saigòn: Thì cái hướng nó như vậy. Bằng tối thiểu thì có nhiều loại. Thí dụ phụ giảng thì có thể là cử nhân giỏi được giữ lại. Còn chủ yếu sau đại học là thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư. Cái hướng là như thế.

Thanh Quang: Cũng theo cái hướng đó, thì về phần sinh viên, họ có lợi như thế nào trong kế hoạch đổi mới toàn diện nền giáo dục đại học?

Giảng sư Saigòn: Cái lợi của sinh viên là thứ nhất họ được tiếp cận những cái mới theo kiến thức của kinh tế thị trường. Thứ hai là được giới hạn bởi chương trình đào tạo chuẩn.

Thanh Quang: Một khi kế hoạch đổi mới toàn diện nền giáo dục đại học Việt Nam được thực hiện, thì theo giáo sư, điều này sẽ giúp đại học Việt Nam hội nhập như thế nào trong khu vực, hay trên thế giới?

Giảng sư Saigòn: Dần dần nó phải hội nhập thôi. Trong thời bao cấp trước đây thì nền giáo dục đại học Việt Nam chỉ hướng về các nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng bây giờ mình hội nhập toàn bộ các lãnh vực thì giáo dục cũng phải hội nhập để đáp ứng thôi. Tức ngoài những môn học có tính chất định hướng về mặt xã hội, thì có những môn về kỹ thuật phải liên thông thôi.

Thanh Quang: Thưa nói chung thì nền giáo dục đại học Việt Nam hiện như thế nào mà cần phải đổi mới toàn diện như vậy?

Giảng sư Saigòn: Theo tôi nghĩ là cái tinh thần phải như vậy, tức cần đổi mới để theo kịp các nền kinh tế của các nước trong khu vực, các nước trên thế giới. Nhưng đặc trưng chung của nền giáo dục Việt Nam, so với các nước thì nó vẫn có cái khác.

Thanh Quang: Thưa tại sao chỉ đổi mới nền giào dục đại học mà không nghe có nghị quyết đổi mới toàn bộ nền giáo dục Việt Nam?

Giảng sư Saigòn: Đổi mới toàn bộ chớ, từ cấp cơ sở trở lên. Theo tôi biết là có hết cả.

Thanh Quang: Xin cảm ơn ông.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.