Nhận định bài viết định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội của ông Ðỗ Mười


2005.11.26

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Về định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam qua bài viết mới đây của nguyên Tổng Bí Thư Ðỗ Mười, trong buổi phát thanh trước ông Lê Hồng Hà, một trong những nhà lý luận thực tiễn hàng đầu của Việt Nam đưa ra nhận định.

LeHongHa200.jpg
Ông Lê Hồng Hà. Viet Hung/RFA PHOTO

"Bài viết của ông Ðỗ Mười cũng như mới đây qua bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội Ðồng Lý Luận Trung Ương là nằm trong 2 con bài, thứ nhất là lờ đi hàng trăm ý kiến đóng góp về hướng đi cho Việt Nam, thứ hai là họ quy tất cả những luận điểm khác họ là những thế lực thù địch đang thực hiện ý đồ của những người cầm đầu Hoa Kỳ...".

Tiếp tục trong câu chuyện với Việt Hùng, ông Lê Hồng Hà sẽ trình bày từ cái nhìn chung của một xu hướng chính trị đánh giá về những toan tính của một số lãnh đạo bảo thủ đang nắm Quyền Lực - Quyền Uy và Quyền Lợi Riêng trong chính trường Việt Nam. Việt Hùng: Trở lại bài viết của ông Ðỗ Mười, dư luận sau khi đọc người ta có cảm tưởng ông Ðỗ Mười viết bài này để phản bác những bài viết gần đây của ông Võ Văn Kiệt, của các nhà cách mạng lão thành và thành phần cấp tiến trong đảng?

Ông Lê Hồng Hà: Tôi suy nghĩ như thế này, điểm đó có, nhưng bài viết của ông Ðỗ Mười là để chống đỡ hàng chục, thậm chí hàng trăm ý kiến tốt mà người ta đang xây dựng. Trong đó có cả ý kiến của ông Lê Ðăng Doanh, của ông Lê Tiến, ông Phan Ðình Diệu, ông Trần Văn Hà và một số người khác.

Ông Ðỗ Mười phải chống đỡ, bởi vì bài của ông Ðỗ Mười nằm chung trong chiến dịch chống đỡ. Muốn hiểu chiến dịch chống đỡ chung ấy có thể đọc trong Tạp Chí Cộng Sản số 21 có bài của ông Nguyễn Phú Trọng.

Việt Hùng: Liên quan đến bài mà ông đề cập đến của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng nhân danh là Chủ tịch Hội Ðồng Lý Luận Trung Ương nói rằng, những điều bây giờ Ban Bí Thư và Hội Ðồng Lý Luận đưa ra là phải nghe, nếu không nghe thì lại bị quy kết, bị cho là ý kiến thù nghịch?

Ông Lê Hồng Hà: Bài của ông Phú Trọng là một sự tiếp nối một hệ thống bài của Hội Ðồng Lý Luận, cũng cùng một sắc thái như bài của ông Ðỗ Mười mà thôi. Nhưng bài của ông Ðỗ Mười có nhược điểm đi hơi quá cực đoan về phía bảo thủ, cho nên chính bài của ông Ðỗ Mười hiện nay đang bị chính những người "chính thống" hiện nay đang có phiền toái chứ không phải là ủng hộ cả đâu.

Bạn nghĩ gì về nhận định này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Việt Hùng: Vâng, ông nói phải đặt những bài viết này trong cuộc vận động đấu tranh hiện nay tại Việt Nam, nhưng nếu lãnh đạo không muốn đặt trong bối cảnh đó thì dư luận sẽ phải hiểu như thế nào ?

Ông Lê Hồng Hà: Tức là phân tích vận động của xã hội trong 30 năm qua có mấy nét đáng lưu ý:

- Thứ nhất khi người ta trình bày 30 năm rất nhiều cuốn sách ở đất nước Việt Nam cứ lấy nghị quyết của đảng từ Ðại Hội cho đến Trung Ương cứ làm như thể cái vận động của xã hội Việt Nam theo đúng nghị quyết của hết Ðại Hội này sang Ðại Hội khác. Cách trình bày xã hội Việt Nam như thế là không đúng.

Việt Hùng: Như vậy phải chăng trong những lãnh đạo bảo thủ ấy đang có sự đổ vỡ?

Ông Lê Hồng Hà: Sự đổ vỡ bài của ông Ðỗ Mười, sự đổ vỡ của mưu đồ định bảo vệ Mác-Lênin, định bảo vệ xã hội chủ nghĩa, định bảo vệ uy tín của đảng nó là nội dung của sự tự vỡ.

Việt Hùng: Vâng, "theo cơ chế hiện nay tại Việt Nam thì không thể đăng những bài phản bác lại ý kiến của ông Ðỗ Mười được, đã hiểu cái đó rồi thì làm sao các anh có thể hỏi được nữa".

Thưa quí thính giả, đó là những ghi nhận trong nội tình đảng cộng sản Việt Nam qua phần trình bày của nhà cách mạng lão thành Lê Hồng Hà từ Hà Nội. Trong một buổi phát thanh tới, một ý kiến khác từ bên ngoài là Tiến sĩ Chính trị học Âu Dương Thệ, một nhà quan sát và theo dõi tình hình Việt Nam sẽ trình bày cái nhìn của mình về bài viết của ông Ðỗ Mười, mời quí vị nhớ đón nghe.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.