Các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị đối phó với các vụ kiện quốc tế


2005.06.28

Trường Văn, phóng viên đài RFA

Mới đây, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành một chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp,các ban ngành, các bộ phải chủ động trong việc phòng chống các vụ kiện thương mại của nước ngòai. Lý do là vì Việt Nam càng ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới và phải đối mặt với nhiều hành vi bảo hộ mậu dịch và các vấn đề cạnh tranh khác nữa.

BusinessInvest150.jpg
Siêu thị Metro ở Hà Nội. AFP PHOTO

Trong chiều hướng phòng ngừa cũng như hạn chế những thiệt hại gây ra do các vụ tranh tụng thương mại giữa các doanh nghiệp trong nước và đối tác nước ngòai, Thủ tướng chính phủ Việt Nam vừa có chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp trong nước, các Bô chủ quản cần phối hợp hành động và đề ra những biện pháp cụ thể để chủ động trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Nắm vững các quy định của luật pháp quốc tế

Trước hết các Bộ cũng như các doanh nghiệp cần phải nắm vững các qui định của luật pháp quốc tế thể hiện trong các công ước, các hiệp ước song phương và đa phương. Các hợp đồng thương mãi cần được nghiên cứu và sọan thảo một các chặt chẻ để tránh những sơ hở có thể làm thiệt hại cho các doanh nghiệp Việt Nam một khi vụ kiện xảy ra.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý, Bộ Thương Mại và Bộ Ngọai Giao chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin và hướng dẫn các doanh nghiệp trong suốt quá trình theo kiện.

Về phần mình, các doanh nghiệp cần cử các chuyên gia luật pháp tinh tường về các tranh chấp thương mại quốc tế theo dõi vụ kiện.

Bạn nghĩ gì về việc này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Không những thế các doanh nghiệp phải có đại diện tham gia đầy đủ các phiên điều trần và xét xử để kịp thời đối phó với những tình huống hay những diễn biến mới xảy ra trong vụ kiện.

Ngay cả sau khi có kết quả của vụ kiện, Bộ Thương Mại cũng có trách nhiệm phối hợp vói các ban ngành liện hệ để giải quyết các hậu quả pháp lý đó.

Ý kiến của một luật sư

Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với một luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh và đã nhận được các ý kiến sau đây:

Xin ông cho biết Hội Luật sư thành phố Hồ Chí Minh có thể đứng ra đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ tranh tụng quốc tế hay không. (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Trường hợp cần thiết Hội có những biện pháp nào để có được những luật sư am hiểu về luật thương mại quốc tế và các tố tụng trước các tòa án quốc tế như Tòa án Trọng Tài Quốc Tế chẳng hạn. (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Xin ông cho biết trường hợp công ty ông bị một đối tác nước ngòai kiện thì ông nhờ luật sư nước ngòai hay luật sư trong nước bênh vực? (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Theo chỉ thị mới đây của Thủ tướng chính phủ, Bộ Ngọai Giao sẽ phối hợp vói Bộ Thương Mại để giúp đỡ cho các doanh nghiệp bị kiện bảo vệ quyền lợi của mình. Xin ông cho biết ý kiến về chỉ thị này. (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.