Việt Nam đề nghị quy chế Mậu Dịch Bình Thường vĩnh viễn với Hoa Kỳ


2006.03.03

Trà Mi, phóng viên đài RFA

Để tìm hiểu thêm về Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn PNTR và mối liên hệ giữa nó với tiến trình Việt Nam gia nhập WTO, Trà Mi đã có cuộc trao đổi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, người luôn quan tâm và theo dõi các diễn tiến trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam. Trước tiên, ông phân tích về vai trò và ý nghĩa của Quy chế PNTR:

DorothyDwoskinWTO150.jpg
Bà Dorothy Dwoskin, Trợ lý Đại diện Thương mại Mỹ và Trưởng đoàn đàm phán với Việt Nam về việc gia nhập WTO. AFP PHOTO

“Đây là một việc có lợi chứ không phải cần thiết hoặc ắt đủ để gia nhập WTO. PNTR là quy chế ngày xưa, trước năm 1998, người ta dùng chữ tối huệ quốc, nhưng chữ đó cũng sai nữa.

PNTR là một quy chế mậu dịch bình thường mà Hoa Kỳ áp dụng cho hầu hết mọi các quốc gia trên thế giới, trừ chỉ có khoảng 10 nước thôi. Về sau mới đổi lại là Mậu Dịch Bình Thường.

Đối với Việt Nam từ năm 2001, Việt Nam đã được quy chế đó tuy nhiên với 1 điều kiện là sẽ cứu xét lại hàng năm. Nay Việt Nam đề nghị một quy chế Mậu Dịch Bình Thường Vĩnh Viễn để tránh chuyện cứu xét lại hàng năm.

Một trong những trở ngại trong việc cứu xét lại hàng năm là trong lúc cứu xét, Quốc Hội Mỹ có thể duyệt một số vấn đề hoặc áp lực khiến cho Việt Nam phải cải tổ lại hệ thống chính trị, tôn trọng, nhân quyền, dân chủ chẳng hạn. Việt Nam muốn đạt được điều kiện Mậu Dịch Bình Thường Vĩnh Viễn để tránh việc cứu xét hàng năm.”

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.