Bảng tường trình sắp hạng các tỉnh tại Việt Nam trên lãnh vực doanh nghiệp


2006.06.17

Trường Văn, phóng viên đài RFA

Mới đây, Tổ chức Asia Foundation có trụ sở tại thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ giới thiệu kết quả cuộc nghiên cứu được thực hiện nhằm sắp hạng các tỉnh của Việt Nam trên lãnh vực doanh nghiệp. Trường Văn của ban Việt ngữ trình bày thêm chi tiết trong bài sau đây.

AsiaFoundation200.jpg
Trang web www.asiafoundation.org

Khi cho công bố kết quả cuộc nghiên cứu mang tên “Chỉ số cạnh tranh của các tỉnh năm 2006, Tiến sĩ David Ray, phó giám đốc của chương trình Sáng Kiến Cạnh Tranh Việt Nam của Asia Foundation và là người giúp sọan thảo bảng tường trình, đã mô tả Việt Nam như một “con hổ châu Á vừa mới xuất đầu lộ diện” với mức tăng trưởng kinh tế trong năm nay là 8%.

Ông nói thêm là hầu hết sự tăng trưởng này là do các cải cách về qui chế được ban hành trên bình diện quốc gia: “Có một lực đẩy đáng kể về cải cách trên bình diện quốc gia. Vấn đề hiện nay là thực thi những cải cách đó và đặc biệt là trong phạm vi các tỉnh.

Tại những nơi này câu hỏi thường được đặt ra là có thực hiện được những cải cách hay không? Điều này có nghĩa là những cải cách được thực hiện một cách không chắc chắn tại các điạ phương.”

Phát triển khu vực tư

Tiến sĩ Ray nhận định là việc phát triển khu vực tư là một điều “rất mới mẻ” tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam và đôi khi các viên chức địa phương có khuynh hướng thiên vị ưu đãi các xí nghiệp quốc doanh hơn là các xí nghiệp tư nhân.

Các chuyên viên sọan thảo Bảng tường trình về Chỉ Số Cạnh Tranh của Các Tỉnh đã tổ chức thăm dò 6500 xí nghiệp trên toàn cõi Việt Nam và xem xét thái độ của các viên chức nhà nước đối với khu vực tư.

Vấn đề quan trọng nhất là những tỉnh đứng hàng đầu về chỉ số cạnh tranh năm ngoái như Đà Nẳng, Vĩnh Long, Đồng Nai cũng vẫn giữ vị trí đầu bảng trong bảng sắp hạng năm nay. Do đó những gì các viên chức các tỉnh này làm tốt đều chứng tỏ hiệu quả của nó và các công ty xí nghiệp cũng công nhận điều đó.

Tiến sĩ Ray phát biểu: “Cuộc thăm dò này đã cho biết là tại nơi nào có tham nhũng nhất, hay tại đâu có nhiều điều bất thường, sai trái nhất trong phạm vi tỉnh, thành phố. Do đó có thể thấy được các viên chức nhà nước nào cần phải cải thiện lề lối làm việc của họ.”

Một số vấn đề được nêu ra trong bảng tường trình là huấn luyện về lao động, vấn đề minh bạch và được thông tin chính xác, vấn đề tin tưởng vào các toà án trong tỉnh và vấn đề được sử dụng đất để xây dựng xí nghiệp hoặc làm các công việc khác.

Ông nói tiếp: “Vấn đề đầu tiên là làm thế nào có thể sử dụng hay sở hữu được đất đai. Đây là một trong những vấn đề then chốt mà lãnh vực tư tại Việt Nam phải đối diện vì lẻ là không có quyền sở hữu tư nhân về đất đai.”

Tính cạnh tranh

Tiến sĩ Ray phát biểu thêm là nhiều tỉnh đã quan tâm tới bảng tường trình về chỉ số cạnh tranh được công bố vào năm ngoái. Các viên chức địa phương đã hỏi thăm về thứ hạng của họ cũng như việc làm cách nào để cải thiện hơn nữa chỉ số cạnh tranh của địa phương mình.

Tiến sĩ Edward Malesky, người đứng đầu nhóm nghiên cứu về Chỉ Số Cạnh Tranh Cấp Tỉnh có nhận xét là những tỉnh có chỉ số cạnh tranh cao có thể là mẫu mực để các tỉnh khác noi theo:

“Vấn đề quan trọng nhất là những tỉnh đứng hàng đầu về chỉ số cạnh tranh năm ngoái như Đà Nẳng, Vĩnh Long, Đồng Nai cũng vẫn giữ vị trí đầu bảng trong bảng sắp hạng năm nay. Do đó những gì các viên chức các tỉnh này làm tốt đều chứng tỏ hiệu quả của nó và các công ty xí nghiệp cũng công nhận điều đó.”

Tiến sĩ Malesky nói thêm là ngoài việc xếp hạng theo từng tỉnh, bảng tường trình cũng cho thấy những tiến bộ không khác nhau đáng kể theo từng miền, Trung, Nam, Bắc. Ông giải thích tiếp rằng có tỉnh có chỉ số cạnh tranh cao, có tỉnh có chỉ số cạnh tranh thấp. Vì thế theo ông khó có thể cho rằng tính cạnh tranh của các tỉnh tùy thuộc vào các yếu tố văn hoá hay lịch sử của từng miền.

Thông tin trên mạng:

- The Asia Foundation Launches the 2006 Vietnam Provincial Competitiveness Index

- DOWNLOAD: The Vietnam Provincial Competitiveness Index 2006 Summary Report

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.