“Ðảng cộng sản Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội quá lớn”


2006-01-07
Share

Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA

Ông Ngô Nhân Dụng. Photo of KQN

“Ðảng cộng sản Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội quá lớn khi không thực hiện ý kiến đa nguyên mà ông Trần Xaun Bách đã đề nghị”, đó là điểm chính ghi nhận được trong cuộc trao đổi với ông Ngô Nhân Dụng một nhà bình luận đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Cơ hội bỏ lỡ này đã ảnh hưởng thế nào đến đời sống người dân Việt Nam về cả hai mặt kinh tế và chính trị, mời quý vị nghe bài phỏng vấn do Nguyễn Khanh thực hiện.

Nguyễn Khanh: Liệu chúng ta có thể nói rằng chính phủ Việt Nam hay nói cho đúng hơn là đảng cộng sản Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội rất lớn khi không ủng hộ ý kiến đa nguyên mà ông Trần Xuân Bách đưa ra trước đây?

Ngô Nhân Dụng: Vang, đúng là họ đã bỏ lỡ một cơ hội. Vào khoảng thời gian khi mà ông Trần Xuân Bách đưa ra ý kiến và bị đặt ra khỏi bộ chính trị, thì cả thế giới đang thay đổi. Lúc đó, nếu mà Việt Nam chịu thay đổi giống như những đảng cộng sản ở Âu Châu, thì bây giờ nước ta có thể vững tiến như các nước Ba Lan, Tiệp, hay Ðông Ðức.

Bởi vì thấy rõ ràng các nước đó sau khi xóa bỏ chế độ cộng sản và thay đổi theo chế độ dân chủ thì nước họ tiến rất nhiều. Ðảng cộng sản Việt Nam đã không theo ý kiến của ông Trần Xuân Bách cho nên nước ta hiện giờ vẫn còn rất là chậm tiến và nạn tham nhũng, nạn cường quyền càng ngày càng mạnh hơn.

Chúng ta đã thấy có những đồng bào bị oan ức phải đi khiếu nại ở ngay tại Hà Nội. Chứng tỏ rằng chế độ không cho người dân được phép phát biểu ý kiến một cách tự do thì tự nhiên người ta phải đi đến những chỗ như Ba Ðình để mà tự thiêu.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang