Hành pháp Việt Nam cần phải phối hợp chặt chẽ với lập pháp


2006.07.18
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Trường Văn, phóng viên đài RFA

Vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ký lệnh yêu cầu các Bộ liên hệ sớm ban hành đầy đủ và đồng bộ các văn kiện hướng dẫn việc thi hành Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu tư đã đuợc Quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày đầu tháng 7 này.

LawCourt200.jpg
AFP PHOTO

Trên thực tế có nhiều bộ luật được ban hành từ nhiều năm qua nhưng vẫn chưa thực hiện được vì thiếu các chi tiết thi hành do các cơ quan chức năng liên hệ công bố.

Làm thế nào chấm dứt tình trạng này, xin mời qúy thính giả theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa Trường Văn và Luật sư Bùi Quang Nghiêm thuộc đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Văn: Thưa luật sư, hầu hết các bộ luật do Quốc hội thông qua đều phải chờ đợi các cơ quan chức năng của chính phủ ban hành các văn kiện hướng dẫn mới thi hành được. Nhiều khi việc này kéo dài hàng 5, 10 năm. Xin Luật sư cho biết tại sao có tình trạng này?

Luật sư Bùi Quang Nghiêm: Đây là biểu hiện của vịêc thiếu tôn trọng pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật kém. Thứ hai là kỹ thuật lập pháp còn có những vấn đề nhất định.

Trường Văn: Thưa tại sao luật chỉ qui định đại cương không qui định chi tiết trong khi các nước khác thì họ qui định chi tiết để sau khi đươc thông qua có thể thi hành được ngay?

Luật sư Bùi Quang Nghiêm: Sự phối hợp giữa lập pháp và hành pháp của các nước khác tốt hơn ở Việt Nam.

Đây là biểu hiện của vịêc thiếu tôn trọng pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật kém. Thứ hai là kỹ thuật lập pháp còn có những vấn đề nhất định.

Trường Văn: Theo ý luật sư thì làm sao giải quyết tình trạng này, thay đổi qui trình lập pháp hay thúc đẩy hành pháp làm việc.

Luật sư Bùi Quang Nghiêm: Cả hai

Trường Văn: Khi làm luật thì phần lớn cơ quan chính phủ làm luật hay các đại biểu Quốc hội đưa ra dự thảo, dự án luật?

Luật sư Bùi Quang Nghiêm: Các dự thảo luật phần lớn do cơ quan hành pháp đưa ra và lấy ý kiến các giới trong xã hội đặc biệt là những đối tượng của luật.

Trường Văn: Thưa luật sư ngoài chuyện sọan thảo luật thật chi tiết để có thể thi hành ngay sau khi được thông qua thì trong trường hợp cần phải có thêm văn bản của hành pháp để thi hành luật thì theo ý luật sư Quốc hội phải làm gì?

Luật sư Bùi Quang Nghiêm: Quốc hội phải đưa ra nguyên tắc cũng như thời hạn để hành pháp thi hành.

Trường Văn: Chân thành cám ơn luật sư đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.