Tình hình tôn giáo ở Việt Nam trong năm 2005 (phần 1)


2006.01.03

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Tự do tôn giáo là một vấn đề gây nhiều tranh cãi tại Việt Nam. Nhân dịp cuối năm, Đài chúng tôi có lọat bài đánh giá lại tình hình tôn giáo ở Việt Nam trong năm 2005, với cái nhìn từ phía các chức sắc tôn giáo trong cũng như ngoài nước.

ReligiousHumanRight150.jpg

Trong bài mở đầu, mời quí vị nghe đánh giá của Ban Tôn giáo Chính phủ Hà Nội. Tham gia trả lời phỏng vấn của Gia Minh về vấn đề này là ông Nguyễn Thế Danh, phó cơ quan của chính phủ Việt Nam phụ trách vấn đề tôn giáo.

Trước hết ông cho biết: “Suốt năm rồi chúng tôi làm được nhiều việc lắm, vui vì giúp được chính phủ để có thể hướng dẫn các tôn giáo và bà con tín đồ sinh họat đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn.”

Gia Minh: Có những điểm nổi bật khác so với những điều mà người ta than phiền?

Nguyễn Thế Danh: Than phiền vì họ không thấy rõ toàn cảnh. Có những chuyển biến tốt đẹp cho các chức sắc và tín đồ và tất cả đều làm được những việc làm có ích cho đất nước, cho giáo hội.

Gia Minh: Vậy những đóng góp đáng nêu là gì?

Nguyễn Thế Danh: Đáng nói là các chỉ tiêu cơ bản của đất nước đều đạt được. mà có sự đóng góp cùa 25% các đồng bào theo tôn giáo. Một phần tư dân số ấy mà không đóng góp tích cực thì không thể có được tăng trưởng đó.

Bạn nghĩ gì về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Ngoài ra họ còn đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm việc từ thiện. Xóa đói giảm nghèo của Việt Nam được đánh giá cao so với nhiều nước đang phát triển khác.

Gia Minh: Những lĩnh vực như y tế giáo dục thì các tôn giáo muốn đóng góp nhiều hơn?

Nguyễn Thế Danh: Chúng tôi đang xem xét để có khung cơ chế cho họ họat động trong lĩnh vực y tế giáo dục. Trong thực tế Pháp lệnh có ghi nhưng chưa có mô hình tương đối chung để có thể họat động có hiệu quả. Nhưng thực tế là đồng bào làm rồi.

Gia Minh: Khi nào sẽ ra đời những qui định đó?

Nguyễn Thế Danh: Chỉ cần có cái khung thôi.

Gia Minh: Còn mặt nào chưa đạt mong muốn của bên giáo hội và bên ban tôn giáo?

Nguyễn Thế Danh: Con người thì mong muốn nhiều, nhưng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội, kinh tế. Chúng tôi thấy năm 2005 mọi người tạm hài lòng về nhữg gì làm được; nhưng phải làm nhiều hơn nữa. Pháp lệnh là cụ thể hóa đường lối Đảng; còn môt số lĩnh vực chưa có qui định cụ thể nên cần hướng dẫn tiếp để các tôn giáo họat động thuận lợi hơn.

Nhà nước cũng muốn các tôn giáo góp phần vào công việ chung đất nước; đặc biệt là phải giúp tuyên truyền với thế giới về tinh trạng tôn giáo ở Việt Nam, không như một số tổ chức và Đài vẫn chưa thông hiểu.

Gia Minh: Cám ơn ông.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.