Tổng kết tình hình dân chủ Việt Nam năm 2005


2006.01.25

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Tổng kết và nhận định về tình hình dân chủ năm 2005, Giáo sư Nguyễn Chính Kết, một trong những nhà dân chủ tại Việt Nam cho rằng, chừng nào người dân chưa được phê bình điều 4 Bản Hiến Pháp của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam minh định quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng Sản thì chừng đó Việt Nam chưa thể có dân chủ được.

NguyenChinhKet200.jpg
Ông Hoàng Minh Chính và Giáo sư Nguyễn Chính Kết. Photo courtesy of Nguyen Chinh Ket.

Trong câu chuyện với Việt Hùng, Giáo sư Nguyễn Chính Kết đánh giá và nhìn lại tình hình như sau:

Gs Nguyễn Chính Kết: Về tình hình dân chủ tại Việt Nam năm 2005 tôi có một vài nhận định như sau, trước hết là từ phía nhà nước, nhà nước Việt Nam chưa tỏ ra có một thiện chí nào rõ rệt chứng tỏ là họ muốn cải thiện tình hình dân chủ và tự do ở trong nước.

Cụ thể như dư luận vẫn nghe về tình hình đàn áp Tôn giáo không kém gì năm ngoái, việc dân kêu oan về việc đất đai chỉ thấy tăng, không thấy giảm, ngoài ra thì cũng chưa thấy có một tờ báo, hay một đảng nào đó được phép từ phía nhân dân hay tư nhân.

Báo chí trong nước thì bị đóng cửa nếu như nói động tới nhà nước, hay là người phụ trách bị bãi nhiệm…

(xin theo dõi toàn bộ cuộc trao đổi này trong phần âm thanh phía trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.