Nhà đầu tư nước ngoài được mua lại các doanh nghiệp nằm trong diện tư nhân hoá


2005.07.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Theo tinh thần một chỉ thị mới được nhà nước Việt Nam ban hành, các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua lại toàn bộ các doanh nghiệp nhà nứơc nằm trong diện tư nhân hoá.

Đây là một quyết định mới của nhà nước Việt Nam, vì trước đây, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép tham gia không quá 30% vào vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nứơc, còn muốn mua lại, thì phải liên doanh với một doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp nhà nước nào có thể bán hoàn toàn cho đầu tư nứơc ngoài thì phải đựơc chính phủ duyệt trước.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Đầu tư, ông Trần Tiến Cương trưởng ban Doanh nghiệp viện quản lý kinh tế trung ương đưa ra nhận định, rằng nhà đầu tư nứơc ngoài có thể giảm bớt nhiều thủ tục, thời gian khi mua lại công ty nhà nứơc.

Họ có quyền lựa chọn việc có sử dụng hay không lực lượng lao động sẵn có, lựa chọn cách thức thuê, mua quyền sử dụng đất ngay trên địa điểm của công ty nhà nứơc cũ, và ông cho rằng đó là điểm rất hấp dẫn của hoạt động này.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.