4 Linh mục Công giáo gửi ‘thư phản kháng và hiệp thông’ đến các nhà lãnh đạo VN

2005-08-10
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
NguyenVanLy_150.jpg
Linh mục Tađêo Nguyễn Văn Lý. File Photo

Chúng tôi mới nhận được văn bản mang tên ‘thư phản kháng và hiệp thông’ đề ngày 10 tháng 8 năm 2005, do bốn vị linh mục công giáo là Tephano Chân Tín, Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tađêô Nguyễn Văn Lý và Phê rô Phan Văn Lợi ký tên, đồng kính gửi chủ tịch nứơc, thủ tướng chính phủ và chủ tịch quốc hội.

Bức thư đưa ra bẩy lời tuyên bố về tình hình sinh hoạt tôn giáo trong nứơc trong thời gian gần đây.

Ban Việt ngữ đã liên lạc với linh mục Tađêo Nguyễn Văn Lý, và được ông xác nhận tính chân thực của bức thư ấy. Ông tóm tắt bẩy điểm tuyên bố như sau: (xin nghe trong phần âm thanh phía trên)

Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Phân ưu với Phật giáo Hòa Hảo

Phòng thông tin Phật giáo quốc tế tại Paris vừa phổ biến ‘Lời phân ưu và cầu nguyện’ của hoà thượng Thích Quảng Độ, viện trửơng Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất gửi Giáo hội Phật giáo Hoà hảo.

Trong bức thư, hoà thượng Thích Quảng Độ nói nguyên văn là, ngài rất xúc động trước việc hai đạo hữu Hoà hảo vừa tự thiêu để bảo vệ chánh pháp và tự do tín ngưỡng, cùng nhiều đạo hữu khác bị bắt câu lưu.

Thông tin liên quan

- Thư Phản Kháng và Hiệp thông của 4 Linh mục Công giáo Việt Nam

- Lời Phân ưu và Cầu nguyện của Hòa thượng Quảng Độ gửi Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang