Phản ứng về dự luật giáo dục sửa đổi ở Việt Nam


2005.02.27

Thanh Quang, phóng viên đài RFA

Dự luật giáo dục sửa đổi ở Việt Nam đang trong vòng thảo luận pháp lý ở Quốc Hội.

Có một số ý kiến cho rằng: Mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điều, nhưng dự luật vẫn còn mang tính chung chung chưa đáp ứng những bức xúc của nền giáo dục Việt Nam.

Thang Quang đã tìm hiểu vấn đề này qua một nhà giáo dục kinh nghiệm ở miền Tây.

Mời quý vị theo dõi trong phần âm thanh bên trên.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.