VN sửa đổi luật đất đai để giải quyết tình trạng dân chúng khiếu kiện


2007.09.19

LandCorruption200.jpg
RFA file photo

Luật đất đai của Việt Nam được đề nghị sửa đổi trong bối cảnh dân khiếu kiện đông người ngày càng tăng.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải hôm nay đề nghị Bộ Tài nguyên-Môi trường sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2003. Theo ý kiến của ông, qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần được qui định cho phù hợp với tình hình thực tế.

Giữa lúc đề nghị của Phó thủ tướng được đưa ra, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Phạm Khôi Nguyên cũng vừa ký quyết định thành lập ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.

Thông tin cho biết một trong những đề xuất cải cách là việc đảm bảo sự công bằng về quyền lợi của các nhà đầu tư ngoài nước, là có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời được góp vốn làm dự án, thuê đất như các nhà đầu tư trong nước.

Cũng xin nhắc lại là nghị định về sửa đổi, bổ sung 12 điều về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất từng được Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng ban hành từ cuối tháng 7 năm nay, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.