Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa đề nghị cải tổ chính phủ ra Quốc hội


2007.07.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay đề nghị quốc hội quyết định tăng số Phó thủ tướng từ 3 lên 5 vị và phân công có một phó thủ tướng thường trực để thay mặt thủ tướng khi vắng mặt, đồng thời chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp.

Bên cạnh đó, có một phó thủ tướng chỉ đạo khối kinh tế ngành, một phó thủ tướng chỉ đạo khối văn hóa, xã hội, một phó thủ tướng trực tiếp là bộ trưởng ngoại giao và phó thủ tướng thứ 5 là phó ban thường trực trung ương về phòng chống tham nhũng.

Ngoài 5 vị Phó thủ tướng, chánh phủ khóa 12 sẽ có 22 thành viên là Bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ.

Cũng theo đề nghị của ông Nguyễn Tấn Dũng, sẽ có 4 bộ bị giải thể và được chuyển sang các bộ ngành khác để có sự quản lý thống nhất và hiệu quả.

Hai bộ Thủy sản và bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn sát nhập thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hợp nhất hai bộ Công nghiệp và Thương mại thành Bộ Công Thương.

Giải thể ủy ban dân số, gia đình và trẻ em chuyển giao chức năng sang các bộ liên quan khác. Ủy ban thể dục thể thao, tổng cục du lịch với bộ văn hóa, thông tin và đổi tên thành bộ văn hóa, thể thao và du lịch, và điều chỉnh chức năng và đổi tên bộ bưu chính viễn thông thành bộ thông tin và truyền thông.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.