Thủ tướng Việt Nam sắp cải tổ chính phủ


2007.06.03

NguyenThienNhan200.jpg
Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân được cho là sẽ lên nắm giữ chức Phó thủ tướng. file photo.

Báo Straits Times xuất bản từ Singapore số ra ngày hôm qua cho biết, Thủ tướng Việt Nam sẽ cải tổ chính phủ trong một vài tuần nữa. Theo đó số Bộ Trưởng từ con số 29 sẽ rút xuống còn 22 vì một số bộ sẽ được bãi bỏ và sát nhập vào bộ khác.

Những nhân vật trẻ, năng động sẽ được cử giữ những chức vụ quan trọng. Chẳng hạn có tin là ông Nguyễn Thiện Nhân, được đào tạo từ Đông Đức cũ sẽ được nâng lên làm Phó Thủ tướng và vẫn giữ chức vụ Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Cao Đức Phát, tốt nghiệp Harvard có thể làm Bộ Trưởng của 3 Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Thủy sản và Bộ Tài nguyên và Môi trường sát nhập lại.

Ông Hòang Trung Hải, tốt nghiệp Thạc sĩ tại đại học Dublin ở Ái Nhĩ Lan có thể được cử đứng đầu Bộ Thương mại và bộ Kỹ Nghệ khi hai bộ này nhập làm một.

Ngoài ra chủ nhiệm văn phòng chính phủ Đoàn Mạnh Giao sẽ được thay thế bằng người phụ tá của ông là ông Nguyễn Xuân Phúc.

Giới quan sát cho biết là trong đợt cải tổ này, 10 Bộ Trưởng không được bầu vào ban chấp hành Đảng Cộng Sản Việt Nam vào tháng 4 năm ngóai sẽ mất chức.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.