Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi thư góp ý với Ban chấp hành trung ương Ðảng CSVN


2005.09.25

Việt Long, phóng viên đài RFA

VoVanKiet150.jpg
Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt vừa có thư đóng góp ý kiến với Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam về một bản tổng kết quan trọng do Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 soạn thảo để dùng cho Đại Hội 10.

Đây là hành động lần thứ 8 của ông Kiệt trong thời gian tiền đại hội đảng. Việt-Long phỏng vấn cựu đại tá Quân đội Nhân dân Bùi Tín hiện ở Paris, là người vừa nhận được văn bản lá thư gửi từ Hà Nội ra.

Việt Long: Thưa ông Bùi Tín, được biết ông mới nhận được một tài liệu khá là đặc biệt, đó là bản đóng góp ý kiến vào Báo Cáo Tổng Kết Lý Luận Và Thực Tiễn 20 Năm Đổi Mới do cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết và đề đạt lên trung ương Ðảng.

Trước hết, ông vui lòng cho thính giả biết bản này được gửi lên Trung Ương đảng vào thời điểm nào và ông đã nhận được vào lúc nào?

Bùi Tín: Vâng, tài liệu này của ông Võ Văn Kiệt gửi cho Ban Chấp hành Trung Ương đảng, Văn phòng trung ương là được 4 hôm nay. Còn tôi mới nhận được vào ngày 20. Ðây là văn kiện rất là quan trọng.

Bạn nghĩ gì về việc này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Trong 3, 4 tháng vừa rồi, ông Võ Văn Kiệt có đến 6 việc làm rất là đặc biệt. Cái này là tiếp tục và là hành động thứ 7 của ông ấy liên quan đến đại hội 10.

(Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Những bài liên quan:

- Ý kiến của ông Nguyễn Minh Cần về vấn đề tả khuynh trong đảng CSVN

- Ông Nguyễn Minh Cần bàn về nội hàm của chủ nghĩa Mác Lê Nin

- Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang trao đổi về thư góp ý của ông Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.