Phỏng vấn nhà hoạt động dân chủ Vũ Thư Hiên


2005.09.12

Việt Long, phóng viên đài RFA

InternetCafe150.jpg
Việt Nam đã thực sự có dân chủ hay chưa? AFP PHOTO

Trong số những người đến tham gia họp mặt diễn đàn dân chủ nhóm tại Nam California, có nhà hoạt động dân chủ Vũ Thư Hiên đến từ Âu Châu. Việt Long đã có cuộc trao đổi với ông như sau.

Việt Long: Thưa ông Vũ Thư Hiên là một người thường xuyên theo dõi tình hình ở trong nước, ông thấy tinh thần đấu tranh dân chủ và khao khát dân chủ của người dân trong nước hiện nay ra sao?

Vũ Thư Hiên: Tôi nghĩ rằng ở trong nhân dân Việt Nam, qua những người tôi tiếp xúc, tôi đi khỏi nước cũng đã 12 năm, tôi thấy nỗi bất bình đã tích tụ khá nhiều. Từ nỗi bất bình ấy, người ta sẽ tiến lên cái sự tìm hiểu cái nguồn gốc và nếu như với những người mà người ta suy nghĩ nhiều thì sẽ đi đến chổ cách quản trị đất nước theo kiểu độc tài sẽ không giải quyết được những nổi bất bình của họ.

Việt Long: Thưa ông, ông có những dấu hiệu cụ thể của người dân trong nước đối với chế độ hiện nay hay không? Bởi vì có một số người về trong nước thì cho rằng người dân bây giờ dễ thở một chút và có vẻ an phận. Họ cho rằng như vậy cũng là đủ sống rồi.

Vũ Thư Hiên: Chúng ta cần phải phân biệt 2 cái bề mặt và phần chìm ở bên dưới. Tôi nghĩ rằng xã hội hiện nay do cách quản trị không được tốt, thí dụ như vụ Thái Bình là một vụ lớn mà mọi người có thể đều đã biết, hay là vụ giải quyết đất đai cho nông dân ở Kim Nổ chẳng hạn. Đấy là vấn đề nổi cộm, đặc biệt là vấn đề ruộng đất.

Không chỉ riêng cho nước Việt Nam mà cho những nước sau thời gian độc tài toàn trị đều gặp cái đó, kể cả những nước đang chuyển sang dân chủ. Tôi quan sát những việc đó cũng xảy ra ở Nga hoặc những nước Châu Âu, đó là một vấn đề khó giải quyết.

Nhưng nếu như là một xã hội dân chủ những cách giải quyết sẽ không phải là đơn tuyến mà sẽ là đa tuyến, có nghĩa là tất cả những người có trí tuện sẽ đóng góp vào cách giải quyết tốt nhất.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.