Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thành viên mới của Ban điều hành Khối 8406


2007.08.03

Gia Minh, phòng viên đài RFA

Nhóm ra Tuyên ngôn dân chủ nhân quyền cho Việt Nam hồi tháng tư năm 2006, thường được biết đến với tên gọi là Khối 8406, vừa bổ nhiệm một thành viên Ban Điều Hành mới. Đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

NguyenXuanNghia150.jpg
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. RFA PHOTO

Nhân dịp này, Gia Minh hỏi chuyện người vừa nhận lời tham gia Ban điều hành của Khối 8406. Từ Hải Phòng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Sau đợt đàn áp của chính quyền thì lực lượng có tổn thất, họat động có giảm sút một thời gian, cho nên ban điều hành cũ thấy cần phải đẩy mạnh họat động và qui tụ thêm cũng như vực dậy tinh thần đấu tranh của tòan khối nên có đề nghị với tôi và tôi đã đồng ý.

Gia Minh: Với những mục tiêu như thế thì ông thấy thế nào?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng tôi có hội ý đề ra những mục tiêu sắp tới. Cương lĩnh chính trị thì rõ ràng rồi, nhưng tùy tình hình cụ thể của từng giai đọan thì sẽ có những mục tiêu cụ thể cho thời gian tới.

Gia Minh: Số người biết đến khối 8406 có mở rộng ra thêm và họ có phản hồi gì với Ban điều hành?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi khẳng định là có nhiều người biết đến khối 8406, vì qua đợt đàn áp thì báo chí trong nước khi bắt giam ai trong khối đều nói đó thuộc Khối 8406. Rồi báo chí hải ngọai cũng nói đến khối 8406.

Hiện nay sự hiểu biết về khối đối với đa số dân chúng trong nước chưa được phổ cập vì công tác tuyên truyền còn hạn chế vì sự bao vây chia cắt của chính quyền; nhưng với sự nỗ lực mà chúng tôi đã thống nhất với nhau thì trong thời gian tới sự phổ cập sẽ rộng rãi hơn và số ủng hộ, tham gia Khối 8406 sẽ nhiều hơn.

Gia Minh: Sự hiểu biết về khối là theo chiều huớng nào, tức chỉ hiểu theo phía nhà nước hay có tìm hiểu thêm?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Hiện nay sự hiểu biết về khối đối với đa số dân chúng trong nước chưa được phổ cập vì công tác tuyên truyền còn hạn chế vì sự bao vây chia cắt của chính quyền; nhưng với sự nỗ lực mà chúng tôi đã thống nhất với nhau thì trong thời gian tới sự phổ cập sẽ rộng rãi hơn và số ủng hộ, tham gia Khối 8406 sẽ nhiều hơn.

Gia Minh: Có ý kiến nói là vừa qua những người dân đi khiếu kiện là có sự xúi giục của những thành phần chống đối, ông thấy thông tin đó ra sao?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Về tình hình dân oan tập trung ở Văn phòng quốc hội 2 thì đó là tất yếu. Không thể có ai can thiệp vì đó là nhu cầu đấu tranh và việc ý thức về quyền của họ theo hiến pháp.

Gia Minh: Lâu nay một số người dân có tìm đến nhờ những nhà đấu tranh giúp cho họ?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Lâu nay tôi cũng tham gia theo dõi phong trào của đồng bào đấu tranh cho quyền lợi kinh tế của họ. Bản thân tôi và các anh em dân chủ cũng ủng hội và có cơ hội ghì giúp cho người dân. Sự tác động qua lại của phong trào thì có; nhưng nếu nói như báo chí Việt Nam nói việc đấu tranh là do những lực lượng thù địch xúi giục.

Theo tôi thì không có lực lựong nào thù địch cả, tất cả đều đấu tranh bằng phuơng pháp bất bạo động, chúng ta đấu tranh cho các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền của nhân dân; trong đó có quyền biểu tình và đó là quyền chính đáng.

Sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng để đồng bào hiểu rằng Khối 8406 ủng hộ phong trào đấu tranh đòi bình đẳng, đòi quyền dân sinh mà đồng bào đang thực hiện.

Gia Minh: Cám ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc nói chuyện vừa rồi.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.